Årsindex

Årsindex 2012

= Även publicerad på hemsidan

ÅRGÅNG 108

→ LEDARE
→ DEBATT
→ ARTIKLAR
→ RECENSIONER
→ ÖVRIGT
→ TEXT & TOLKNING

LEDARE

Petra Carlsson
Det finns ingen enkel försoning nr 4, s. 59
Bortom allt förnuft nr 11, s. 211
Doktorera för att tänka nytt nr 25, s. 463

Elin Engström
Identitetsdebatten och trosgemenskapen nr 6, s. 103
Upp till kamp emot gubbstrutten nr 17, s. 315
Vem får knacka på? nr 24, s. 447

Peter Forsberg
Omstart nr 2, s. 19
”Världen har blivit så konstig” nr 8, s. 147
Om mod nr 16, s. 299
Bilden av Jesus nr 20, s. 371

Boel Hössjer Sundman
Blir du lönsam, lille vän? nr 5, s. 83
Det personliga varumärket nr 14, s. 267
Hunger efter det verkliga nr 23, s. 431

Stig Linde
Vigningstjänstens ”Moment 22” nr 3, s. 35
Utanförställda barn med fattiga föräldrar nr 9, s. 167
Kontakt, lokalt nr 18, s. 331
Hur organiserar vi diakoni bäst? nr 22, s. 403

Göran Lundstedt
Kyrkan och döden nr 10, s. 191
Domen mot Pussy Riot nr 19, s. 351

Peter Lööv Roos
Kalk eller bägare? nr 15, s. 283
Barn och stjärnor nr 26, s. 483

Mikael Mogren
Drop-in-dop och den villkorslösa nåden nr 1, s. 3
Curla inte bort våldsamma berättelser nr 13, s. 251

Hanna Stenström
”Frigörelse i ett trons språk?” nr 7, s. 123
Vilka minnen är Svenska kyrkan bärare av? nr 12, s. 231
”Jesus sa till dem: min fru” nr 21, s. 387

DEBATT

Kerstin Bergman
En modern Gudsbildnr 4, s. 60

Susanne Bodin Nordin m.fl.
Värdet av diakoniutbildning på halvfartnr 9, s. 168

Samuel Byrskog & Gösta Hallonsten
Språkets ställning i prästutbildningennr 21, s. 390

Eric Dominicus
En tro som ifrågasättsnr 4, s. 62

Anne-Louise Eriksson
Realistiska krav på språk i prästutbildningennr 23, s. 432

Eva-Lotta Grantén & Lena Simonsson Torstensson
Om indragning av den finska stiftsadjunktstjänsten i Lunds stiftnr 26, s. 484

Jan Grimell
Bristande helhetssyn från Högkvarteretnr 11, s. 212

Susanne Grimheden & Annika Spalde
I solidaritet med Palestinanr 24, s. 448

Mikael Isacson & Mikael Löwegren
Syndabekännelse, avlösning och nattvardsfirandenr 21, s. 388

Thomas Kazen
En okritisk användning av teologiska texter nr 7, s. 124

Marie Larsson
Hur är det tänkt om den framtida diakoniutbildningen?nr 22, s. 404

Tuija Nieminen Kristofersson
Om indragning av den finska stiftsadjunktstjänsten i Lunds stiftnr 22, s. 406

Mats Norrman
Kyrkan och Försvarsmakten – en anomali eller nödvändig syntes?nr 8, s. 148

David F. Olson
Flygplansdopnr 4, s. 61

Anders Runesson
Låt Jesus utmana! nr 5, s. 84

Arne Söderbäck & Mikael Mogren
Dopet som fest i församlingens mittnr 6, s. 104

Kjell Wiklund
Modets teologi eller feghetens?nr 19, s. 352

ARTIKLAR

Jan-Olof Aggedal
Kyrkomusikern och teologinnr 5, s. 87
Nya riter och seder kring begravningnr 10, s. 192
Med anledning av döden eller med anledning av livet nr 24, s. 450
Begravning i förslag till ny Kyrkohandbok nr 25, s. 471

Göran Agrell & Peter Strömmer
Luther 2017 – reformationsjubileum och Lutherdecennium nr 20, s. 372
Den reformatoriska teologins relevans i vår tid nr 21, s. 392

Mats Bernerstedt
Paraplyer och parasoller i civilsamhälletnr 22, s. 415

Erling Birkedal, Harald Hegstad & Turid Skorpe Lannem
Menighetsutvikling i folkekirkennr 12, s. 236

Sara Blom
Längtan efter det teologiska perspektivetnr 14, s. 274

Niclas Blåder
Vad skulle han göra…?nr 17, s. 319

Anders Bäckström
Att leva i en postsekulär tid – vad menas med det? nr 23, s. 433

Jakob Carlander
Att stå på folkets sidanr 4, s. 71
Bibelns mörkare sidornr 13, s. 252

Petra Carlsson
Emilia Fogelklou – bortom sunt förnuftnr 12, s. 232

Björn Cedersjö
Ekumenisk diakoni – en mångfald av uppgifternr 22, s. 418

Madeleine Dahl
Människans förvandling till Kristuslikhetnr 4, s. 75

Johan Dalman
Lika är inte sammanr 9, s. 175
Lyft upp facklan ur diket nr 12, s. 240

Per Eckerdal
Diakoni och välfärdspolitik i Nordennr 3, s. 41

Lars Eckerdal
Diakonvigningens liturginr 9, s. 172

Ninna Edgardh
”Hon står mellan raderna och ser på mig” ‒ Att forska om kyrka och könnr 26, s. 494

Thomas Ekstrand
Förslag till ny kyrkohandbok nr 19, s. 353

Jan Olov Fors
Paulus med nya ögon – den moderna Paulusforskningennr 24, s. 453

Marie Forsberg
Tillsammans kan vi mer nr 22, s. 412

Mats Fransson
Kyrklig omstruktureringnr 17, s. 323

Tomas Fransson
Samhälle och mening i Sveriges mest populära böckernr 25, s. 466

Patrik Fridlund
Konsumismens väsennr 16, s. 307

Katarina Frisk
Försoning i Västerås stift – vad tror ni egentligen?nr 4, s. 63

Jan Grimell
Svenska kyrkan, fältpastorer och Försvarsmaktennr 5, s. 90

Göran Gunner
När religion blir lag – Pakistans hädelselagnr 10, s. 195

Göran Gunner, Maria Klasson Sundin, Kjell-Åke Nordquist & Birgitta Rubenson
Barnets rätt och omskärelse av pojkar (Del 1) nr 15, s. 284
Barnets rätt och omskärelse av pojkar (Del 2) nr 16, s. 303

Marie-Anne Gustafson
Prästvigningen – ett livslångt löfte som begränsar den egna yttrandefriheten?nr 20, s. 379

Ted Harris
Människans existentiella strävannr 20, s. 375

Andreas Hedberg
I dikten möts vi kring obesvarade frågor nr 11, s. 219

Jonas Ideström
Försoning i en gammal stenkyrkanr 4, s. 72

Jenny Karlsson
Försoning i en tid av hubotar och mediedrevnr 4, s. 66

Karin Karlsson
Nya psalmer i Svenska kyrkan – Psalmer i 2000-taletnr 8, s. 153

Thomas Kazen
Varför beskrivs Jesus död som ett offer?nr 7, s. 133

Sabina Koij
Hur förmedlar vi försoning?nr 11, s. 216

Pernilla Landin
Världsfreden börjar i Fisksätranr 18, s. 332

Mikael Larsson
Vad gör vi med våldets texter idag? nr 13, s. 255

Hans Leander
Markus och Roms imperium ‒ Reflektioner över postkolonial kritiknr 16, s. 300

Agneta Lejdhamre
Psalm – kön – kyrkanr 6, s. 110

Martin Lind
Försoning – med olika ingångarnr 6, s. 113
Försoning – med olika ingångarnr 11, s. 215

Karl Lindblom
Helgo Zettervall – kontroversiell kyrkorestauratörnr 19, s. 360

Stig Linde
Utredning pågår – om en utförarorganisation för välfärdsuppgifternr 22, s. 421

Sofi Lindfors
Nåd är undantagetnr 22, s. 409

Ewa Lindqvist Hotz
Anna Howard Shaw – engagemang för förnyelse och framtidnr 1, s. 4

Sanna Lindström & Stig Linde
Hur mäter vi diakoni? nr 18, s. 340

Eva Lorentzon Bonander
Psykisk livräddning i teori och praktiknr 9, s. 169

Maria Lundberg
Dadaab – en fråga om människovärdenr 22, s. 407

Emelie Lundell
Den privata Bonhoeffernr 7, s. 130

Hakon Långström, Inger Gustafsson & Ann-Sofie Persson
Utbildningsreform för framtidens svenska kyrkanr 26, s. 485

Birgitta Meurling
På Pastoralinstitutets catwalk ‒ Prästplagg, kön och identitetnr 7, s. 126

Mikael Mogren
När änglar kraschlandar – Den idealistiska människosynen tolkad genom Carl Millesnr 1, s. 9
Reubke och den 94:e psalmennr 2, s. 27
Tre myter om förtroendeanställdanr 3, s. 45
Försoning i livetnr 4, s. 69
Pilgrim på olika sättnr 15, s. 291
Glädjen att läsa Bibelnnr 17, s. 318
Nyslipade skridskornr 19, s. 363

Anders Moqvist
Om hagtorn, sammetsjackor och försoningnr 4, s. 65

Mårten Mårtensson
Att lösa konflikter i kyrkans organisationnr 17, s. 321

Carola Nordbäck
När kyrkan blir på riktigt nr 26, s. 487

Leif Nordenstorm
Att återerövra matspiritualitetennr 21, s. 394

Marit Norén
Det internationella arbetets identitetnr 19, s. 357

Hanna Nyberg
Hur vill du uttrycka din tro?nr 14, s. 272

Magnus Olsson
”Jag älskar smutsen på Stockholms gator”nr 9, s. 177

Boel Paulin
Mystikernas väg bortom manligt och kvinnligtnr 10, s. 199

Elisabet Pettersson
Det är svårt att vara människanr 4, s. 68
Sjukhuspräst eller kurator?nr 15, s. 287

Lennart Pettersson
Kyrkan flyttar man intenr 26, s. 493

Klara Roxbergh
Jag är bara ett barnnr 3, s. 36

Andreas Sandberg
Församlingar mot strömmen och den segregerade kyrkannr 8, s. 150

Andrea Schleeh
Frivilliga medarbetare – tillgång eller bekymmer?nr 9, s. 181

Erik Sidenvall
Närhet – samverkan – ledarskapnr 25, s. 464

Sofia Singemo
Kommunikation som hjälper eller stjälpernr 3, s. 38

Magdalena Sjöholm
Medlemsfiske eller pastoral tillvändhet? nr 17, s. 316

Kamilla Skarström
Människorna bakom dödahavsrullarna nr 14, s. 268

Ingrid Skäremo
Alldeles verklig försoningnr 11, s. 213

Hanna Stenström
Det mänskliga och det omänskliga i Bibelnnr 13, s. 259
Biskopar i svensk kulturnr 15, s. 289

Pelle Strindlund
Medkänsla som praktik i våra livnr 5, s. 93

Malin Svensk Strindberg
Att bli frinr 11, s. 218

Esbjörn Särdquist
Løgstrup – Gud och det givnanr 2, s. 20

Arne Söderbäck
Dags att sänka trösklarnanr 1, s. 7

Johan Unger
Försoningen – ett saligt bytenr 4, s. 73
Kulturernas kampnr 8, s. 159

Bengt Wadensjö
Reinkarnationen och Jesusnr 8, s. 157
Att vara kyrka i graffitiåldern ‒ andlighet i en ny tidnr 23, s. 438

Kjell Wiklund
Födda fördömda? nr 18, s. 335

Linus Älverbrandt
Gör vi någon nytta?nr 18, s. 338

ARTIKELSERIEN MÄN I SVENSK KYRKOHISTORIA UNDER 1900-TALET

Johanna Gustafsson Lundberg
Ludvig Jönsson – kärleken som överordnat värdenr 2, s. 23

RECENSIONER

Ingemar Andersson
George Harrison. Living in the Material World, regi: Martin Scorsese, Nordisk Film 2011nr 17, s. 325

Ingemar Bergmark
Karen Armstrong, För guds skull. Om religionens betydelse, Brombergs 2011nr 7, s. 137

Johan Bonander
Else-Britt Kjellqvist, Magdalenas bekännelser, Carlsson 2012nr 23, s. 440

Magnus Boäng
Timothy Keller, Varför ska jag tro på Gud?, Credoakademin 2011nr 16, s. 309

Margareta Brandby-Cöster
Knud Hansen, Den signede stund, den midnatstid, Forlaget Mimer 2012nr 26, s. 497

Kerstin Dillmar
Christina Lövestam, Himlen lyste fram, Recito förlag 2011nr 17, s. 324

Anders Ekhem
Anne-Louise Eriksson, Att predika en tradition. Om tro och teologisk literacy, Arcus förlag 2012nr 13, s. 261

Runar Eldebo
Joel Halldorf, Av denna världen? Emil Gustafson, moderniteten och den evangelikala väckelsen, Artos 2011nr 20, s. 381

Arne Fritzon
Bengt Kristensson Uggla (red.), Homo Capax. Texter av Paul Ricoeur om etik och filosofisk antropologi, Daidalos 2011nr 8, s. 161

Hans Heerman Göransson & Sanna Lindström
Lars Sundberg, Att möta vuxna närstående i sorgens tid. Berättelser från palliativ vård, Books-on-Demand 2011nr 18, s. 344

Bo Hanson
Thomas Söderberg, ...alltså arbetar vi vidare. Herdabrev till Västerås stift, Svenska kyrkan Västerås stift 2011nr 1, s. 13

Hartmut Hielscher
Gerd Theissen, Glaubenssätze. Ein kritischer Katechismus, Gütersloher Verlagshaus 2012nr 26, s. 500

Christer Hugo
Sonja Domröse, Frauen der Reformationszeit, Vandenhoeck & Ruprecht 2011nr 6, s. 114

Thomas Kazen
Anders Runesson, O att du slet itu himlen och steg ner! Om Jesus, Jonas Gardell och Guds andedräkt, Artos/Libris 2011 nr 1, s. 11

Martin Lind
Ylva Eggehorn, Älskade dietrich, käraste Maria, Cordia 2011nr 4, s. 76

Stig Linde
Bengt G. Eriksson & Per-Åke Karlsson (red.), Verkstäder för utvärdering i välfärdsverksamheter. Erfarenheter från några svenska FoU-enheter och högskolor, FoU i Väst, Mälardalens högskola, FoU Sjuhärad m.fl. 2011nr 3, s. 47
Håkan Johansson, Anders Kassman & Roberto Scaramuzzino, Staten och det civila samhällets organisationer i ett föränderligt välfärdssamhälle. Perspektiv på en överenskommelse, Överenskommelsen 2011nr 25, s. 475

Ulf Lindgren
Mikael Löwegren (red.), ”Till syndernas förlåtelse”. Perspektiv på beredelsen i mässan, Artos 2011nr 15, s. 292

Lina Mattebo
Fredrik Modéus, Konturer av tro, Verbum 2011nr 11, s. 225

Fredrik Modéus
Lina Mattebo, En barfota trosbekännelse, Argument förlag 2011nr 11, s. 224

Bertil Nilsson
Ingvar Bengtsson, ”Allt detta lovar jag”. Löftesmomentet vid prästvigning, med särskilt hänsyn till debatten om prästeden vid kyrkomötena 1868-1893 och dess senare följder, Artos & Norma bokförlag 2011nr 5, s. 95
Alexander Maurits, Den vackra och erkända patriarchalismen. Den lundensiska högkyrklighetens präst- och mansideal, Sekel förlag 2011nr 19, s. 364
Gunilla Ohlsson, Från ämbetsman till ämbetsbärare. Förändringar speglade i anmälningar mot präster under tre brytningstider, Lunds universitet 2012nr 21, s. 397

Leif Nordenstorm
Sann mot sig själv – öppen mot andra. Samtal om religionsteologi i Svenska kyrkan, Svenska kyrkan 2011nr 12, s. 244

Marika Palmdahl
Antje Jackelén, Gud är större. Ett herdabrev för vår tid, Arcus 2011nr 2, s. 28
Magnus Nordqvist, Daniel Braw & Catrin Ormestad, Shalom Inshallah, Artos & Norma 2011nr 14, s. 276

Aleksander Radler
Elena Namli, Kamp med förnuftet. Rysk kritik av västerländsk rationalism, Artos 2009nr 10, s. 203

Björn Ryman
Jonas Jonson, Gustaf Aulén. Biskop och motståndsman, Artos & Norma bokförlag 2011nr 26, s. 498

Hans Sjöström
Gunnar Sundin, Läs Bibeln med påskglasögon! Två studier kring en bibelsyn som utgår från tesen Trons tempus är presens, Nomen förlag 2012nr 22, s. 424

Hanna Stenström
Stellan Ottosson, Profeter, kärlek och ond bråd död. Gamla testamentet läst av ett Guds barnbarn, Carlsson 2002nr 12, s. 242
Stellan Ottosson, Jesus, Paulus och kärleken, Carlsson 2010nr 12, s. 242

Karl-Johan Tyrberg
Niklas Grahn, Jonas Eek & Britt-Marie Frisell, En erfarenhet för livet. Unga konfirmandledare i Svenska kyrkan, Forskningsrapport, Karlstads stift 2011nr 9, s. 184

Johan Unger
Mikael Mogren, När änglar kraschlandar, Västerås stift & Sensus 2012nr 24, s. 456

ÖVRIGT

Kerstin Dillmar
Dikter av Kerstin Dillmarnr 11, s. 214

Christina Lövestam
Dikter av Christina Lövestamnr 11, s. 222

TEXT & TOLKNING

Andra söndagen efter trettondedagennr 1, s. 14
Tredje söndagen efter trettondedagennr 1, s. 15

Fjärde söndagen efter trettondedagennr 2, s. 30
Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdagnr 2, s. 31

Sexagesima eller reformationsdagennr 3, s. 48
Fastlagssöndagennr 3, s. 49
Askonsdagennr 3, s. 50

Första söndagen i fastannr 4, s. 77
Andra söndagen i fastannr 4, s. 78
Tredje söndagen i fastannr 4, s. 79

Midfastosöndagennr 5, s. 97
Jungfru Marie bebådelsedagnr 5, s. 98
Palmsöndagennr 5, s. 99

Skärtorsdagennr 6, s. 115 (118)
Långfredagennr 6, s. 116 (118)
Påsknattennr 6, s. 117 (118)

Påskdagennr 7, s. 138 (141)
Annandag påsknr 7, s. 139 (141)
Andra söndagen i påsktidennr 7, s. 140 (141)

Tredje söndagen i påsktidennr 8, s. 162
Fjärde söndagen i påsktidennr 8, s. 163

Femte söndagen i påsktidennr 9, s. 185
Bönsöndagennr 9, s. 186
Kristi himmelsfärds dagnr 9, s. 187

Söndagen före pingstnr 10, s. 205
Pingstdagennr 10, s. 206
Annandag pingstnr 10, s. 207

Heliga trefaldighets dag eller missionsdagennr 11, s. 226
Första söndagen efter trefaldighetnr 11, s. 227

Andra söndagen efter trefaldighetnr 12, s. 245
Midsommardagennr 12, s. 246
Den helige Johannes Döparens dagnr 12, s. 247

Fjärde söndagen efter trefaldighetnr 13, s. 262
Apostladagennr 13, s. 263

Sjätte söndagen efter trefaldighetnr 14, s. 278
Kristi förklarings dagnr 14, s. 279

Åttonde söndagen efter trefaldighetnr 15, s. 293
Nionde söndagen efter trefaldighetnr 15, s. 294

Tionde söndagen efter trefaldighetnr 16, s. 310
Elfte söndagen efter trefaldighetnr 16, s. 311

Tolfte söndagen efter trefaldighetnr 17, s. 326
Trettonde söndagen efter trefaldighetnr 17, s. 327

Fjortonde söndagen efter trefaldighetnr 18, s. 346
Femtonde söndagen efter trefaldighetnr 18, s. 347

Sextonde söndagen efter trefaldighetnr 19, s. 366
Den helige Mikaels dagnr 19, s. 367

Artonde söndagen efter trefaldighetnr 20, s. 382
Tacksägelsedagennr 20, s. 383

Tjugonde söndagen efter trefaldighetnr 21, s. 398
Tjugoförsta söndagen efter trefaldighetnr 21, s. 399

Alla helgons dagnr 22, s. 425
Söndagen efter alla helgons dag eller alla själars dagnr 22, s. 426
Tjugotredje söndagen efter trefaldighetnr 22, s. 427

Söndagen före domssöndagennr 23, s. 441
Domssöndagennr 23, s. 442
Första söndagen i adventnr 23, s. 443

Andra söndagen i adventnr 24, s. 457
Tredje söndagen i adventnr 24, s. 458
Fjärde söndagen i adventnr 24, s. 459

Julnattennr 25, s. 477
Juldagennr 25, s. 478
Annandag jul eller den helige Stefanos dagnr 25, s. 479

Söndagen efter julnr 26, s. 501
Nyårsdagennr 26, s. 502
Trettondedag jul – Epifanianr 26, s. 503

Sidnummer inom parentes = exegetisk kommentar av Håkan Bengtsson.

Text & tolkning har under detta år skrivits av Petra Carlsson, *Ulf Lindgren, Malin Lindström, *Ingrid Malm, Pernilla Parenmalm, *Henning Plath, Lena Skoting, *Ingrid Skäremo, Hanna Stenström, Pierre Sund, Malin Svensk Strindberg, Rebecca Söderblom, Klas Thuresson och *Kent Wisti. Skribenter märkta med * har ingått i 2012 års fasta text & tolkning-stab.