Author Archives: Peter Lööv Roos

Lärdomen från pestens Damaskus

Interreligiös och annan bred samverkan blir något särskilt viktigt när gränshinder efter gränshinder blir resta… Hälsa är vädligt mycket en klassfråga.

En tid som behöver goda grannar

Att vara goda grannar. Och att ta ett särskilt ansvar som stor och resursstark kyrka med tillgång till så mycket av det offentliga rummet och det etablerade Sverige.

Goda grannar – för världens helande

Världens helande börjar där vi lever och verkar – tillsammans. Det kan aldrig vara någon perifer fråga.

Förtalets terrorism

»Debattklimatet är ett allt tilltagande problem« Under ett styrelsemöte 2014 i stiftelsen för Sjömanskyrkan i Stockholm fördes ett samtal om hur kyrkan skulle kunna hjälpa sjömän av annan tro att ha en plats för bön, om det skulle uppstå ett behov. Biskopen i Stockholm Eva Brunne och styrelsen resonerade kring hur man tillfälligt skulle kunna read more »

När skammens tystnad bryts

Det är inte säkert att den extremnationalistiska opinionen kommer att bli svagare och den politiska ängsligheten ska inte underskattas, varken i Sverige eller ute i Europa. Men den kan inte tillåtas sätta agendan.

Hur bryter vi segregeringen?

Att träffas över konfessionsgränser inte bara vid religionsdialogskonferenser, utan att dela liv, arbetsdag och vardag med varandra, det gör så stor skillnad.