Author Archives: Peter Lööv Roos

En kyrka för alla?

Sommaren 2013 erbjuds konfirmationsläger i skärgårdsmiljö med motorbåts-, golf- och tennisutbildning. Pris:19 195 kronor.

Barn och stjärnor

Ett grundläggande problem är att det inte finns några effektiva internationella mekanismer för att komma till rätta med överträdelser av barnkonventionen.

Kalk eller bägare?

Ordstriden kan te sig minst sagt perifer, ja, excentrisk. Men samtidigt säger den kanske en hel del om djupare teologiska spänningar, inte bara inom Svenska kyrkan.