Internationellt diakonalt arbete – en källa till lärande?

Artikel

Det är av stor vikt att koppla diakonin in mot gudstjänsten för att synliggöra det sociala sammanhang som kyrkan finns i.

Franciskus – en rubrikernas påve

Artikel

De här uttalandena visar att vi inte kan fånga in Franciskus i en särskild åsiktsfålla. Det irriterar att vi inte vet var vi har honom.

Selma Lagerlöf och lutherska ledarskapet

Artikel

Jerusalem handlar dessutom om andligt ledarskap, dess möjligheter, dess kraft och dess fara. När Svenska kyrkan nu söker sin lutherska identitet är Lagerlöfs Jerusalem en källa att ösa ur.

Årsindex 2014

Årsindex

Index för år 2014, årgång 110 av Svensk Kyrkotidning.

Nathan Söderblom – ärkebiskopen som kommer ut i värmen

Artikel

När Nathan Söderblom den 8 november 1914 vigdes till ärkebiskop möttes han av en rad utmaningar. Från flera håll ifrågasattes kyrkans relevans och det fanns fog för talet om en kyrka i kris.

Värderingar, arbetsmiljö och sjukskrivning i fyra kristna samfund

Artikel

Vår undersökning visar således att det finns en relativt stor grupp av samfundsanställda som upplever att det finns en skillnad mellan dem och deras församling på skalan liberal/konservativ. Dessa har mycket större risk att uppleva en dålig arbetsmiljö.