Om organisation och Kristusbild

Artikel

Nu bygger vi nya former för kyrkan. Som en löpeld över landet. Då är det evangelium att de små kommer alltid att finnas på olika sätt. Det har inte med ålder att göra. Det har heller inte med storlek att göra. Men det är evangelium att det är på det viset.

Diakoniinstitutionernas relationer till Svenska kyrkan

Artikel

Oavsett det pågående utredningsarbetet finns det anledning att diskutera hur man ömsesidigt ser på relationerna mellan Svenska kyrkan och diakoniinstitutionerna.

Att förstå sin egen talang – handledarskap för blivande präster och diakoner

Artikel

Handledaren har idag fått ett allt tydligare uppdrag från stiftet att vara en del av bedömningen kring den blivande kyrkoarbetarens lämplighet inför bland annat antagningskonferensen.

Tro som bär

Artikel

Vad är det vi håller på med? Vart är det vi springer så snabbt? Vad är det vi vill uppnå? Vad vill vi att meningen med våra liv ska vara?

Nya psalmer i Svensk Kyrkotidning

Notis

Från och med nummer 12-2013 av Svensk Kyrkotidning introducerar vi en helt ny avdelning i tidningen med nyskrivna psalmer. Detta är ett resultat av ett samarbete mellan Svensk Kyrkotidning och Anders Frostensons Stiftelse Psalm och sång.

Ser du Mozart? Om Trollflöjten och teologi

Artikel

Möjligheterna till möten mellan teologi och estetik är oändliga. Frågan är vad som sker i dessa möten.