Nya psalmer i Svensk Kyrkotidning

Notis

Från och med nummer 12-2013 av Svensk Kyrkotidning introducerar vi en helt ny avdelning i tidningen med nyskrivna psalmer. Detta är ett resultat av ett samarbete mellan Svensk Kyrkotidning och Anders Frostensons Stiftelse Psalm och sång.

Ser du Mozart? Om Trollflöjten och teologi

Artikel

Möjligheterna till möten mellan teologi och estetik är oändliga. Frågan är vad som sker i dessa möten.

Varför och till vad – hur väljer vi biskopar?

Artikel

Tyvärr har vi på senare tid sett alltför många exempel på hur den kyrkopolitiska demokratin irrationellt överordnats det teologiska ansvaret och tillsynsuppdraget.

Mellan himmel och helvete

Artikel

Den för förnuftet allra mest tilltalande utformningen av en lära om enkel predestination utgörs av ståndpunkten att Gud på förhand har bestämt att alla människor ska komma till himlen när de dör.

Samverkande diakonalt arbete i Malmö

Artikel

Att arbeta mot ojämlikhet och orättvisa, att arbeta för barn och vuxnas självklara rätt att hoppfullt kunna blicka framåt är en kristen och diakonal angelägenhet.

Hopp inför framtiden

Artikel

Kan man tala om hopp inför framtiden när viktiga och nödvändiga strukturomvandlingar gör så att medarbetare går på knäna av oro och rädsla?