Author Archives: Redaktionen

Offer och offrande i klimatkrisens tid

I denna artikel skriver Sofie Söderin om hur klimatkrisen utmanar oss till uppoffring, till att offra och avstå. Det feministteologiska tänkandet har under lång tid problematiserat offertanken men därmed också skapat verktyg att hantera tanken på offrande som en del av livet.

Samspelets teologi

Utifrån berättelsen om Kain och Abel reflekterar Lena Bergström här om vägar till kristet liv i klimatkrisens tid. De två bröderna får här representera två livsstilar, två sätt att gestalta mänskligt liv. Det ena är mer följsamt och lämnar små avtryck på omgivningen, medan det andra tar mer initiativ och omskapar omgivningen för sina egna behov. Två sätt att leva konkurrerar med varandra och utmanar oss att välja.

Gör som Gud—sluta vara enskild

Jenny Dobers skriver här om spänningen mellan relation och frihet, mellan kollektiv och individ i relation till klimatkrisen. Först när vi accepterar att vi själva är del av problemet och på så sätt när vi omfamnar våra egna brister kan vi på allvar engagera oss för klimatet, menar hon i dialog med samtida tänkare.

Arbetet med existentiell hälsa

Region Jönköpings län har sedan flera år tillbaka uppmärksammat existentiell hälsa. En ambition är att all vårdpersonal bör kunna ge grundläggande existentiellt stöd.

Existentiell hälsa i vård och omsorg – med samtalskort som verktyg

Det finns ett behov av att få tala om existentiell hälsa. Vi skapar tillit, genom att vi deltar, berättar Anna-Karin Jeppsson, utvecklingsledare vid Qulturum, Region Jönköpings län och Thomas Sjöberg, sjukhuspräst, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Det är ju inte så att någon är expert på existentiell hälsa. Samtalskorten ger oss tydliga ramar för samtalen.

Vilken Gud vittnar profeten Muhammed om?

Jakob Wirén utvecklar här sin uppfattning om varför och på vilket sätt profeten Muhammed är en angelägenhet för kristen teologi