Author Archives: Stig Linde

Diakonen i kyrkan och i välfärdspolitiken

Hur kan då den kyrkliga specialiseringen diakon beskrivas, vilken är dess roll och funktion?

Gemenskapande eller utförande av tjänster?

Storleken på våra församlingar varierar som bekant stort. Vi behöver diskutera vad detta innebär för församlingarnas diakonala uppdrag.

Bättre än hjälp till självhjälp

Våra församlingar kan på detta sätt att utöva diakoni på ett annorlunda sätt – jämfört med att dela ut matkassar – ge ekonomiska bidrag eller, som det också diskuteras, anta rollen som leverantör av välfärdstjänster.

Hur organiserar vi diakoni bäst?

Många frågor utan givna svar.

Kontakt, lokalt

Församlingens rutiner behöver alltså skapas tillsammans med socialtjänsten. Förtroende och kunskap byggs tillsammans.

Utanförställda barn med fattiga föräldrar

Systemen för omfördelning fungerar inte väl, deras fattigdomsreducerande förmåga brister.