Category Archives: Debatt

Diakoni är inte synonymt med ekonomiskt stöd

Det finns ofta höga förväntningar på att kyrkan ska stödja hjälpsökande ekonomiskt. Finns det risker med en sådan roll?

Om en människas identitet blir en kyrklig åsiktsfråga

Det kan inte vara situationen som avgör. Det blir orimligt om det är möjligt för prästen att säga till paret som vill veta varför hen inte kan viga dem ”att jag tror inte att homosexualitet är Guds vilja” men inte tillåtet att ge samma svar till den som i samtal talar om sin könsidentitet. Lära och liv måste hänga samman också i Svenska kyrkan.

Otydlighet skulle döljas med biskoplig pompa

Kyrkans uppdrag är förkunnelse och sakrament men Martin Modéus förskjuter just centrum genom sitt estetiska försök till fördjupning.

Löftesgivning i Linköping – varför?

Vägvalet växte fram under lång tid, i samtal med människor inom och utom Sverige med erfarenhet från kloster- och kommunitetsliv.

Moralism hjälper inte mot klimatsorg

Det oroande är att biskoparna inte tycks mena att kyrkan har något särskilt att säga när klotet spricker, svämmar över och förtärs och när människor ger upp.

En okritisk användning av teologiska texter

Thomas Kazen svarar i denna debattartikel på Anders Runessons genmäle i Svensk Kyrkotidning nummer 5 / 2012 om hur vi ska ställa oss till historiska påståenden om Jesus.