Vad händer på utbildningsinstitutet?

Ledare

Krissignalerna har kommit länge nog nu från utbildningsinstitutet. Saker måste hända. Förändringar i styrning och ledning kanske till slut är enda utvägen. Institutet måste få arbetsro på sikt men just nu måste Svenska kyrkans ledning ta till sig av kritiken och ge oss ute i organisationen tillfredsställande svar på vad som händer vid utbildningsinstitutet.

Rapport med hål i verklighetsbeskrivningen

Ledare

Rapporten saknar här internationellt, ekumeniskt perspektiv. Det nämns inte att Svenska kyrkans ställningstaganden är lokala uttryck för engagemang som tydligt integreras i Lutherska världsförbundets och Kyrkornas världsråds arbete, med teologiska motiveringar.

Diakonalt arbete som kunskapsfält

Ledare

Organisationer är inga slutna enheter utan formas i ett samspel med sina omgivningar.

Prästerna är sjuka – och kyrkan mår inte heller så bra …

Ledare

Det som skiljer prästen från andra kontaktyrken som också har höga sjukskrivningstal: att vi är vigda till tjänst med bön och handpåläggning och ingår i en bedjande gemenskap som har tillgång till 2000 års erfarenheter av andlig vägledning.

Och däremellan kommer fastan

Ledare

I ett tankesystem som räknar med detta livet som vårt enda liv så läggs fokus på att rädda våra kroppar, snarare än själar.

”Vi är inte som dem”

Ledare

Har detta ställningstagande någonsin varit fruktbart?