Medlem eller inte – en förändrad färgskala

Ledare

Ännu återstår stora förändringar för att på ett frimodigt sätt berätta om vad det är att vara med i Svenska kyrkan, och varför det gör skillnad.

När förebråelser förebrås: Bör Improperierna sjungas i Svenska kyrkan på långfredagen?

Artikel

Mattias Lundberg ger här sin syn på improperierna. Lundberg menar att en tolkning där Improperierna utpekar det judiska folket som anstiftare för Jesu död inte kan beläggas historiskt men att vissa protestantiska debattörer och författare – först reformerta, senare vissa lutherska – har sökt etablera tanken på en sådan tolkningstradition.

Om det inte vore för pogromen i Kielce vore inte Improperierna ett problem

Artikel

Det är smärtsamt att inse att det som är vackert och meningsfullt för en själv också kan vara destruktivt. Kanske är det därför som ifrågasättandet av Improperierna väcker så starka känslor. Men i en tid då antisemitismen växer måste vi våga se hur den har förgiftat kyrkan inifrån, hur ont det än gör skriver Helene Egnell i den första av två artiklar vi presenterar i detta nummer av Svensk Kyrkotidning. I den följande artikeln ger Mattias Lundberg sin syn på improperierna.

Tidsandan och synen på Bibeln i offentligheten – Bibelkunskap, bibelvetenskap och inomkyrklig sekularisering

Artikel

I föreliggande artikel analyserar Mikael Winninge den roll kunskap om Bibeln respektive insikter i bibelvetenskap kan ha i relation till sekulariseringen. Artikeln är uppdelad i två delar varav den första delen publiceras i detta nummerer av Svensk Kyrkotidning och nummer 2 i nästkommande nummer.

Försåtlig kritik mot queer överlevnadsguide

Ledare

Naturligtvis får vem som helst publicera debattartiklar, men det är viktigt att lyfta fram varfirån kritiken mot överlevnadsguiden kommer.

Stolta men inte nöjda

Artikel

Erik Gyll talar här om hbtq-personer och kristen tro. I de sammanhangen blir det tydligt att Svenska kyrkan kommit långt, samtidigt att kyrkan har väldigt långt kvar, skriver han i denna artikel. Kanske är ärkebiskop Antjes Jackeléns ord vid inledningen av konferensen ”När gränser överskrids” ett uttryck för just detta; ”Stolta men inte nöjda”.