Selma Lagerlöf och lutherska ledarskapet

Artikel

Jerusalem handlar dessutom om andligt ledarskap, dess möjligheter, dess kraft och dess fara. När Svenska kyrkan nu söker sin lutherska identitet är Lagerlöfs Jerusalem en källa att ösa ur.

Ett gott nytt fredens år

Ledare

Det finns hopp. Men det förutsätter att vi inte låter de stora känslorna bli en privatsak. Det förutsätter att vi vågar se ensamheten, oron och rädslan i vitögat.

Årsindex 2014

Årsindex

Index för år 2014, årgång 110 av Svensk Kyrkotidning.

Nathan Söderblom – ärkebiskopen som kommer ut i värmen

Artikel

När Nathan Söderblom den 8 november 1914 vigdes till ärkebiskop möttes han av en rad utmaningar. Från flera håll ifrågasattes kyrkans relevans och det fanns fog för talet om en kyrka i kris.

God jul?

Ledare

Det politiska läget i Sverige är bara ett symptom på det iskalla högerextrema strupgrepp som i allt högre grad håller på att kväva hela det demokratiprojekt som präglat europeisk politik de senaste decennierna.

Värderingar, arbetsmiljö och sjukskrivning i fyra kristna samfund

Artikel

Vår undersökning visar således att det finns en relativt stor grupp av samfundsanställda som upplever att det finns en skillnad mellan dem och deras församling på skalan liberal/konservativ. Dessa har mycket större risk att uppleva en dålig arbetsmiljö.