Att förstå sin egen talang – handledarskap för blivande präster och diakoner

Artikel

Handledaren har idag fått ett allt tydligare uppdrag från stiftet att vara en del av bedömningen kring den blivande kyrkoarbetarens lämplighet inför bland annat antagningskonferensen.

En kyrka för alla?

Ledare

Sommaren 2013 erbjuds konfirmationsläger i skärgårdsmiljö med motorbåts-, golf- och tennisutbildning. Pris:19 195 kronor.

Tro som bär

Artikel

Vad är det vi håller på med? Vart är det vi springer så snabbt? Vad är det vi vill uppnå? Vad vill vi att meningen med våra liv ska vara?

Förarbete för Guds rike

Ledare

Kristen aktivism har förstås alltid funnits, från de första martyrernas tid till dagens sociala-medier- initierade uppror, men nog har fokus genom kyrkohistorien skiftat mellan inåt- och utåtrörelser.

Nya psalmer i Svensk Kyrkotidning

Notis

Från och med nummer 12-2013 av Svensk Kyrkotidning introducerar vi en helt ny avdelning i tidningen med nyskrivna psalmer. Detta är ett resultat av ett samarbete mellan Svensk Kyrkotidning och Anders Frostensons Stiftelse Psalm och sång.

Ser du Mozart? Om Trollflöjten och teologi

Artikel

Möjligheterna till möten mellan teologi och estetik är oändliga. Frågan är vad som sker i dessa möten.