Förändring är möjlig

Krönika

På mitt skrivbord står en Luther i en presentpåse. Jag fick honom av vännerna Anna och Massimo från Italien med uppmaningen att ta det försiktigt, ”because he is fragile” (för han är ömtålig). De förklarade att det är den italienska protestantiska rörelsens svar på Lutherdockan i form av Playmobil.  Anna och Massimo är baptistpastorer jag Läs mer »

Befria kyrkoråden från arbetsgivaransvaret

Ledare

Efter nu dryga 17 år finns många tecken på att de som varnade för konsekvenserna av denna förändring fick rätt

Maktlöshetens mellanrum

Artikel

Om maktlöshet och möjligheter, om möten och människovärde, och om berättelsers kraft skriver här Christina Ohlsson.

På väg till den fulla enheten

Krönika

Allt det vi kan göra gemensamt får och bör vi också göra gemensamt.

Reformationen och välfärdsstaten

Ledare

Vilka som är värdiga och ovärdiga fattiga, och vem som ska ta ansvar för nödvändig omsorg, är medeltida frågor som vi fortfarande måste hantera.

Kyrkan och politiken om slagord och ideologiska grundbultar

Artikel

Under senare tid har den ständigt aktuella frågan om Svenska kyrkans roll i samhällsdebatten åter kommit att aktualiseras på skilda sätt. Michael Öjermo diskuterar här kyrkans plats i samhällsdebatten och gör även historiska utblickar.