Att göra en tavla – för att sedan ta ner den

Ledare

Å andra sidan är frågan om vi behöver bli så vansinnigt provocerade av tavlan? När den nu hängde där i kyrkan, kunde den då inte lika gärna fått sitta kvar?

En fritidsgård eller en troende gemenskap? – Utmaningar i en tid av religiös förändring

Artikel

I denna artikel presenterar Caroline Gustavsson delar av ett forskningsprojekt bland pedagoger i Västerås stift om lärande och undervisning och hur resultaten kan förstås med utgångspunkt i två tidigare studier av Rune Larsson om kyrkans undervisning.

Vad är ekonomi? – Teologiska perspektiv på vårt ekonomiska system

Artikel

Är det frihet att kunna köpa ytterligare ett par skor utöver de tjugo jag redan har, eller att kunna skaffa så mycket sprit jag kan bära?

Mångkultur– samhörighet eller isärdragning?

Ledare

Jag har återkommande mött nästan som en allergisk reaktion från personer i mångkulturella sammanhang. De betackar sig för att vara ”den andre”, ett objekt eller ett projekt för någon annan.

När naturen talar tillbaka ställs idéhistorien om

Artikel

Vad händer med vårt tänkande när vi tvingas låta allt det andra—det som inte är Gud eller människa—komma till tals? När vår relation till tingen, växterna och djuren förändras, hur ändras då vår idéhistoria, vår kultur, vår tro? Det är frågor som Petra Carlsson ställer och diskuterar i denna artikel utifrån en alltmera alarmerande klimatkris.

Att fira advent och jul som en motståndshandling

Ledare

Därför måste vi som inte vill att Svenska kyrkan tjänar dessa krafter formulera alternativ till denna förståelse av kyrka, tradition, svenskhet.