Relevant kyrka

Alltför ofta tycks det som att verksamheten i församlingarna präglas av ett producent/konsument-tänkande.

Om organisation och Kristusbild

Nu bygger vi nya former för kyrkan. Som en löpeld över landet. Då är det evangelium att de små kommer alltid att finnas på olika sätt. Det har inte med ålder att göra. Det har heller inte med storlek att göra. Men det är evangelium att det är på det viset.

Guds levande ord

Det kan vara lika radikalt som progressivt att vara en bibeltrogen kyrka. I en bibeltrogen kyrka uppenbaras Guds levande ord.

Diakoniinstitutionernas relationer till Svenska kyrkan

Oavsett det pågående utredningsarbetet finns det anledning att diskutera hur man ömsesidigt ser på relationerna mellan Svenska kyrkan och diakoniinstitutionerna.

En udda demokratisk fågel

Svenska kyrkan befinner sig valåret 2013 i ett svårt läge med demokratiskt underskott utifrån flera perspektiv.

Att förstå sin egen talang – handledarskap för blivande präster och diakoner

Handledaren har idag fått ett allt tydligare uppdrag från stiftet att vara en del av bedömningen kring den blivande kyrkoarbetarens lämplighet inför bland annat antagningskonferensen.