Author Archives: Boel Hössjer Sundman

Makten över kvinnan

Man kan fråga sig varför det verkar viktigare att veta hur, än varför Jesus kom till världen.

En udda demokratisk fågel

Svenska kyrkan befinner sig valåret 2013 i ett svårt läge med demokratiskt underskott utifrån flera perspektiv.

Självutplånande tjänare eller expressiv individualist?

Det behövs ett samlat grepp om biskopsvalen i Svenska kyrkan och en öppenhet kring kvalifikationer och behov.

Hunger efter det verkliga

Det finns även på gudstjänstens och det andliga livets område ett sökande efter det autentiska.

Det personliga varumärket

Jag vill peka på nåden som räcks till oss och inte till våra personliga varumärken.

Blir du lönsam, lille vän?

I detta samhällsklimat, med kommersialisering och lönsamhetsvärdering av barn, är det kristna budskapet utmanande.