Author Archives: Göran Lundstedt

Vem älskar Svenska kyrkan?

Jag slås ofta av hur många av kyrkans medarbetare och företrädare på olika nivåer som talar direkt illa om den egna organisationen.

Inga artighetsvisiter

Många av dessa farhågor har kommit på skam. Det ska medges. Men samtidigt är det ändå viktigt att fundera över vad det innebär att vara en episkopal kyrka.

Kallad till präst

För att den blivande prästen ska kunna känna sig trygg och frimodig och göra ett gott arbete i församlingstjänst behövs en förstklassig prästutbildning inom Svenska kyrkan.

Biskop sökes

Några få hugade som anser att just de skulle vara lämpliga som ny biskop börjar försiktigt på svenskkyrkligt maner att flytta fram spelpjäserna för att ha rätt utgångsläge inför valet.

Falsk ödmjukhet

Biskopsgårdarna är numera inga slutna borgar där biskopen residerar.

Domen mot Pussy Riot

Den ryska ortodoxa kyrkans närmast symbiosa förhållande till den ryska staten.