Author Archives: Peter Forsberg

#PrayForOrlando är inte tillräckligt

Klubben är med teologen Jay Johnsons ord en helig plats, precis så som kyrkan också är en helig plats för många.

Kyrkans uppdragsgivare

Kunde vi inte då lika gärna kalla oss Statens nationella ceremoniverk eller – numera – Byrån för övergångsriter?

Lökens kärna

Ofta, både i det dagliga talet, och i strategiska dokument, förekommer ett församlingens ”vi” (utskrivet eller implicit), som kan te sig förrädiskt självklart. Men vilka är då dessa ”vi”?

God jul?

Det politiska läget i Sverige är bara ett symptom på det iskalla högerextrema strupgrepp som i allt högre grad håller på att kväva hela det demokratiprojekt som präglat europeisk politik de senaste decennierna.

Tro gott om varandra

Samtalet behöver inte leda till åsiktsgemenskap bara för att det är gott.

Kyrkan ska vara politisk

Det sägs ofta att kyrkan har fått i uppdrag att vara en profetisk röst, men hur skulle detta uppdrag kunna fullföljas av en kyrka som inte tycker någonting?