Author Archives: Peter Lööv Roos

När skammens tystnad bryts

Det är inte säkert att den extremnationalistiska opinionen kommer att bli svagare och den politiska ängsligheten ska inte underskattas, varken i Sverige eller ute i Europa. Men den kan inte tillåtas sätta agendan.

Hur bryter vi segregeringen?

Att träffas över konfessionsgränser inte bara vid religionsdialogskonferenser, utan att dela liv, arbetsdag och vardag med varandra, det gör så stor skillnad.

En kyrka för alla?

Sommaren 2013 erbjuds konfirmationsläger i skärgårdsmiljö med motorbåts-, golf- och tennisutbildning. Pris:19 195 kronor.

Barn och stjärnor

Ett grundläggande problem är att det inte finns några effektiva internationella mekanismer för att komma till rätta med överträdelser av barnkonventionen.

Kalk eller bägare?

Ordstriden kan te sig minst sagt perifer, ja, excentrisk. Men samtidigt säger den kanske en hel del om djupare teologiska spänningar, inte bara inom Svenska kyrkan.