Author Archives: Redaktionen

Diakoni är inte synonymt med ekonomiskt stöd

Det finns ofta höga förväntningar på att kyrkan ska stödja hjälpsökande ekonomiskt. Finns det risker med en sådan roll?

Mer än handling – diakoniforskning ger kyrkan större tyngd

Diakonalt arbete har historiskt haft svårt att hävda sig som eget kunskapsområde i kyrkan på grund av genus och klass skriver Ninna Edgardh i denna artikel. Den diakonala retoriken har handlat om ödmjukt tjänande i det tysta. Kyrkan och akademin kan underlätta diakoners fortbildning och diakoniforskning genom att formulera behov av ny kunskap på det diakonala fältet.

Helighet i vardagen

Vad innebär helighet i dag? Vad innebär det att leva heligt? Madeleine Fredell diskuterar i denna artikel olika aspekter på helighet i vardagen.

Sårbarhet och mätbarhet

Kyrkan, liksom biblioteksväsendet, är ett sammanhang där det måste finnas utrymme för människors sårbarhet. Samtidigt verkar de i strukturer där mätbarhet ses som allt viktigare. Hur finner vi balansen mellan såbarhet och mätbarhet, frågar Malin Norrby i denna artikel.

Nyårslöften 2018

Har jag tid till min djupaste längtan? Tid varje dag? Orkar jag tala med Gud på varje fikapaus?

Akademien, Svenungsson och det profetiska

Det stormar om Svenska Akademien den höst då Jayne Svenungsson tillträder som ledamot. I denna artikel beskriver Petra Carlsson hur Svenungssons forskning i bästa fall kan bidra till att stärka Akademiens profetiska röst.