Otydlighet skulle döljas med biskoplig pompa

Debatt

Kyrkans uppdrag är förkunnelse och sakrament men Martin Modéus förskjuter just centrum genom sitt estetiska försök till fördjupning.

Hur bryter vi segregeringen?

Ledare

Att träffas över konfessionsgränser inte bara vid religionsdialogskonferenser, utan att dela liv, arbetsdag och vardag med varandra, det gör så stor skillnad.

Kyrkans visselblåsare – hur ser villkoren ut

Artikel

Under året har kyrkklockorna representerat den profetiska diakonin när det ringdes fara för allmänheten i såväl Jönköping under första maj och under politikerveckan i Visby.

Löftesgivning i Linköping – varför?

Debatt

Vägvalet växte fram under lång tid, i samtal med människor inom och utom Sverige med erfarenhet från kloster- och kommunitetsliv.

Diakoni – mer än handling

Ledare

Det jag själv då tänker är att i en tid då marknadens tänkande och språk invaderar alla livssfärer är ”solidaritet” men också ”barmhärtighet” i ordets kristna meningar ord ur det förflutna.

Löftesgivning i Linköping – varför?

Artikel

Dopets, bibelordets, förkunnelsens och kyrkogemenskapens tröst till livsmod riskerar här att döljas, för att istället, genom Linköpingshögmässans individualiserande engagemang i löftesgivning och med prostration, rituellt förvandlas till en idealiserad uppmaning till hierarkiserande underkastelse.