Diakonen i kyrkan och i välfärdspolitiken

Hur kan då den kyrkliga specialiseringen diakon beskrivas, vilken är dess roll och funktion?

Judiska museets utställning ”Juden Jesus”

Att vidhålla som ett etablerat, vetenskapligt grundat, faktum att Jesus var jude var däremot hösten 1939 nödvändigt för att värna god forskning samt av moraliska och politiska skäl.

Relevant kyrka

Alltför ofta tycks det som att verksamheten i församlingarna präglas av ett producent/konsument-tänkande.

Om organisation och Kristusbild

Nu bygger vi nya former för kyrkan. Som en löpeld över landet. Då är det evangelium att de små kommer alltid att finnas på olika sätt. Det har inte med ålder att göra. Det har heller inte med storlek att göra. Men det är evangelium att det är på det viset.

Guds levande ord

Det kan vara lika radikalt som progressivt att vara en bibeltrogen kyrka. I en bibeltrogen kyrka uppenbaras Guds levande ord.

Diakoniinstitutionernas relationer till Svenska kyrkan

Oavsett det pågående utredningsarbetet finns det anledning att diskutera hur man ömsesidigt ser på relationerna mellan Svenska kyrkan och diakoniinstitutionerna.