En udda demokratisk fågel

Svenska kyrkan befinner sig valåret 2013 i ett svårt läge med demokratiskt underskott utifrån flera perspektiv.

Att förstå sin egen talang – handledarskap för blivande präster och diakoner

Handledaren har idag fått ett allt tydligare uppdrag från stiftet att vara en del av bedömningen kring den blivande kyrkoarbetarens lämplighet inför bland annat antagningskonferensen.

En kyrka för alla?

Sommaren 2013 erbjuds konfirmationsläger i skärgårdsmiljö med motorbåts-, golf- och tennisutbildning. Pris:19 195 kronor.

Tro som bär

Vad är det vi håller på med? Vart är det vi springer så snabbt? Vad är det vi vill uppnå? Vad vill vi att meningen med våra liv ska vara?

Förarbete för Guds rike

Kristen aktivism har förstås alltid funnits, från de första martyrernas tid till dagens sociala-medier- initierade uppror, men nog har fokus genom kyrkohistorien skiftat mellan inåt- och utåtrörelser.

Nya psalmer i Svensk Kyrkotidning

Från och med nummer 12-2013 av Svensk Kyrkotidning introducerar vi en helt ny avdelning i tidningen med nyskrivna psalmer. Detta är ett resultat av ett samarbete mellan Svensk Kyrkotidning och Anders Frostensons Stiftelse Psalm och sång.