Tillsyn över ämbetsbärare i Svenska kyrkan och Church of England (Del 1)

Det som efterfrågas är ett professionellt förhållningssätt i uppgiften som präst – i Kristi efterföljd.

Den svåra samlingen

Varje gudstjänst innehåller Samling, Ordet och Sändning, oavsett om de firas på ett trygghetsboende eller i en katedral.

Kritisk granskning av Gummibibeln

Gummibibelns ambitioner och kvaliteter gör mig bara ännu mer sorgsen.

Självutplånande tjänare eller expressiv individualist?

Det behövs ett samlat grepp om biskopsvalen i Svenska kyrkan och en öppenhet kring kvalifikationer och behov.

Som på film – filmens betydelse för brudpars berättelser om sina bröllop

Det är Svenska kyrkans ansvar att ta makt över sin berättelse. Vilken bröllopsberättelse vill kyrkan förmedla?

Fattigmansterapi, folkteologi eller finkultur?

Var får vi näring för våra drömmar om frälsare, om kärlek och idealsamhällen idag?