Frågor som väcker nyfikenhet

Vi tror att den processen mår bra av att man samtalar om frågan: Vem vill veta vad?

”Man behöver få må bra, åtminstone fyra timmar per dag”

Mötesplatsen syns mig som en verksamhet där man prövar, låter livet och människorna visa vägen, söker och finner välfungerande former, följer upp och formar på nytt.

Bättre än hjälp till självhjälp

Våra församlingar kan på detta sätt att utöva diakoni på ett annorlunda sätt – jämfört med att dela ut matkassar – ge ekonomiska bidrag eller, som det också diskuteras, anta rollen som leverantör av välfärdstjänster.

Kyrkohandboksförslaget och de kyrkliga handlingarna

En strukturellt sett mera sammanhållen dopgudstjänst.

Traditionskramare och traditionslöshet

När kyrkan ses som förmedlare av de ihåliga traditionerna då måste vi protestera.

Lärans tid är förbi – nu väntar förundrans ödmjukhet

Jag vill att Svenska kyrkan formulerar en ny levande bekännelse som får växa fram ur gränsöverskridande möten.