Människorna bakom dödahavsrullarna

Trots intensiv forskning så är dock de stora frågorna kring rullarnas historia till viss del fortfarande outredda.

Det personliga varumärket

Jag vill peka på nåden som räcks till oss och inte till våra personliga varumärken.

Vad gör vi med våldets texter idag?

Vad gör vi med det våldsamma i Bibeln? Kanske det man alltid har gjort. Brottats, försökt förstå, mer eller mindre frimodigt. Kanske kan vi då i bästa fall lära oss något om oss själva och världen.

Curla inte bort våldsamma berättelser

Det ofattliga våldet tar plats. Våldet finns också i Bibelns böcker. Det ska vi inte curla bort.

Lyft upp facklan ur diket

Vi får vila i en sakramental kyrkosyn som omfattar mänsklighetens fullhet.

Vilka minnen är Svenska kyrkan bärare av?

Svenska kyrkan är en viktig minnesbärare i vårt samhälle utifrån sin del i den svenska historien.