Diakoni

Svensk Kyrkotidnings diakoninummer

Svensk Kyrkotidning utkommer med två särskilda diakoninummer under år 2021:
Nummer 3
Nummer 9

Svensk Kyrkotidnings diakoninummer vill bidra till reflektionen om det diakonala uppdraget och därmed till kunskapsutvecklingen inom diakonalt arbete. Det diakonala arbetet tar sig olika former i olika tider och på olika platser. Därför måste samtalet om uppdraget, dess organisatoriska former och betydelser uppmuntras och ges utrymme.

Välkommen med erfarenheter, reaktioner, debatt och andra bidrag.

Kontaktperson och redaktör för Svensk Kyrkotidnings diakoninummer:
Stig Linde
Tel: 070-302 21 41
diakoni@svenskkyrkotidning.se

Tidigare år med artiklar publicerade på hemsidan

Diakoninummer under 2020:
Nummer 3, 13 mars
Nummer 9, 11 september

Diakoninummer under 2019:
Nummer 3, 15 mars
Nummer 9, 13 september

Diakoninummer under 2018:
Nummer 3, 16 mars
Nummer 9, 14 september

Diakoninummer under 2017:
Nummer 3, 14 mars
Nummer 9

Diakoninummer under 2016:
Nummer 3, 18 mars
Nummer 9, 13 september

Diakoninummer under 2015:
Nummer 3, 20 mars
Nummer 9, 18 september

Diakoninummer under 2014:
[link url=”nytt-nummer/nr-3-2014″ text=”Nummer 3, 21 mars”]
[link url=”nytt-nummer/nr-9-2014″ text=”Nummer 9, 19 september”]

Diakoninummer under 2013:
[link url=”nytt-nummer/nr-3-2013″ text=”Nummer 3, 25 januari”]
[link url=”nytt-nummer/nr-9-2013″ text=”Nummer 9, 19 april”]
[link url=”nytt-nummer/nr-18-2013″ text=”Nummer 18, 23 augusti”]
[link url=”nytt-nummer/nr-22-2013″ text=”Nummer 22, 18 oktober”]

Diakoninummer under 2012:
[link url=”nytt-nummer/nr-3-2012″ text=”Nummer 3, 27 januari”]
[link url=”nytt-nummer/nr-9-2012″ text=”Nummer 9, 20 april”]
[link url=”nytt-nummer/nr-18-2012″ text=”Nummer 18, 24 augusti”]
[link url=”nytt-nummer/nr-22-2012″ text=”Nummer 22, 19 oktober”]