Redaktionen

Förste redaktör

Brev, debattartiklar, manuskript m.m.

Göran Lundstedt
Fregattgatan 2A
856 35  Sundsvall
Tel: 070-5743982
forste.redaktor@svenskkyrkotidning.se

Andre redaktör, webbredaktör

Hemsida, digital tidskrift

Ulrika Svalfors
Gimogatan 9
752 20 Uppsala
Tel: 070-653 06 71
andre.redaktor@svenskkyrkotidning.se

 

Diakoniredaktör

Material till Svensk Kyrkotidnings diakoninummer

Stig Linde
Ellen Keys gata 64
129 53 Hägersten
Tel: 070-302 21 41
diakoni@svenskkyrkotidning.se

Recensionsansvarig

Recensioner
Catharina Helmersson

recension@svenskkyrkotidning.se

Redaktionssekreterare

Övriga redaktionsärenden

Ulf Lindgren
redaktionssekreterare@svenskkyrkotidning.se

 

Övriga i redaktionen

Helene Egnell
Elin Engström
Peter Forsberg
Boel Hössjer Sundman
Jenny Karlsson
Peter Lööv Roos
Hanna Stenström
 
 

Medverka i Svensk Kyrkotidning

Sänd gärna material till Svensk Kyrkotidning. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera i insänt material. De som sänder material till tidningen anses medge elektronisk lagring och publicering.

Policy

Svensk Kyrkotidning är ett organ i Svenska kyrkan som riktar sig till teologiskt intresserade. Tidningen belyser aktuella kyrkliga och samhälleliga ämnen i evangelisk-luthersk anda. Svensk Kyrkotidning värnar om Svenska kyrkans karaktär av öppet trossamfund. Tidningen granskar kritiskt kyrkolivet i lojalitet mot Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära som reformatorisk kyrka.

Tidningens utformning

Svensk Kyrkotidnings ledare skrivs av förste redaktören eller de personer hon/han delegerar uppgiften till. Ledarna uttrycker — i vid mening — tidningens åsikter och är signerade.

Svensk Kyrkotidning förmedlar teologisk reflektion över aktuella kyrkliga och samhälleliga ämnen. Artiklar och debattartiklar skall vara analyserande snarare än refererande eller rapporterande.

Svensk Kyrkotidning innehåller recensioner av aktuell litteratur inom tidningens intresseområde.

Svensk Kyrkotidning tillhandahåller även underlag till hjälp för förkunnelse.

Svensk Kyrkotidning publicerar uppgifter om lediga och tillsatta präst- och diakontjänster och förordnanden inom Svenska kyrkan.

Svensk Kyrkotidning publicerar annonser som överensstämmer med tidningens policy.

 

Organisation

Svensk Kyrkotidning ägs av Svensk Kyrkotidning AB. Dess verksamhet leds av styrelsen och dess verkställande direktör. Styrelsen anger mål och riktlinjer för verksamheten. Förste redaktören ansvarar för att tidningen arbetar i enlighet med målen och riktlinjerna. Tidningens förste redaktör är ansvarig utgivare.