Author Archives: Helene Egnell

Gott nytt reformationsår!

För nog är det den kyrkliga självkritiken som var/är själva poängen med reformationen? Att upptäcka och avslöja det som skymmer och leder oss bort från evangeliet, nåden, Kristus?

Prästerna är sjuka – och kyrkan mår inte heller så bra …

Det som skiljer prästen från andra kontaktyrken som också har höga sjukskrivningstal: att vi är vigda till tjänst med bön och handpåläggning och ingår i en bedjande gemenskap som har tillgång till 2000 års erfarenheter av andlig vägledning.