Author Archives: Jenny Karlsson

Med blick för den som är utsatt

Jag tänker återigen på den blick Carina Bergfeldt uppvisar sig ha för samhället. En blick som på många sätt påminner om den blick jag menar att vi bör sträva efter var gång vi ställer frågan om vad det är att vara kyrka, hur medlemsantalet ska öka eller vilken typ av gudstjänster vi bör fira.

Val av biskop på andra sidan #metoo

#Metoo handlar i grunden inte om sex utan om makt och närmare bestämt missbruk av makten

Om döttrars utsatthet

Kyrkan har en lång och bred historia av att skamma och skuldbelägga fel personer.

Vi behöver prata om demokrati

I september är det kyrkoval och vi är många som är stolta över att tillhöra en demokratisk folkkyrka. Andra anser att kyrkan bör styras på andra sätt. Kanske med ett andligt ledarskap, skiljt från världsliga intressen.

Ett enda bröd, en enda mänsklighet

Terrorn har den effekten att den vill få oss att tro att vi måste föra en kamp emot dem som i själva verket är våra medmänniskor.

”Vi är inte som dem”

Har detta ställningstagande någonsin varit fruktbart?