Author Archives: Jenny Karlsson

Val av biskop på andra sidan #metoo

#Metoo handlar i grunden inte om sex utan om makt och närmare bestämt missbruk av makten

Om döttrars utsatthet

Kyrkan har en lång och bred historia av att skamma och skuldbelägga fel personer.

Vi behöver prata om demokrati

I september är det kyrkoval och vi är många som är stolta över att tillhöra en demokratisk folkkyrka. Andra anser att kyrkan bör styras på andra sätt. Kanske med ett andligt ledarskap, skiljt från världsliga intressen.

Ett enda bröd, en enda mänsklighet

Terrorn har den effekten att den vill få oss att tro att vi måste föra en kamp emot dem som i själva verket är våra medmänniskor.

”Vi är inte som dem”

Har detta ställningstagande någonsin varit fruktbart?