Author Archives: Peter Forsberg

Kalla mig gärna samhällsupplösare, Jimmie!

Jimmie Åkesson förkunnade i sitt sommartal att ”fädernas kyrka” skulle ryckas ur ”samhällsupplösarnas” händer.

Relevant kyrka

Alltför ofta tycks det som att verksamheten i församlingarna präglas av ett producent/konsument-tänkande.

Reva i Kristi kropp

Hur skulle jag kunna känna hopp, när samhället ser ut som det gör?

Bilden av Jesus

Hur får Jesus egentligen avbildas? Hur får en ”riktig” Jesus-bild se ut?

Om mod

Överlag förekommer ofta just påståenden om att räddhågsenhet och en undflyende ängslighet präglar kyrkliga vägval och beslut.

”Världen har blivit så konstig”

Istället för att låna sig till nostalgiskt vurmande över en svunnen tid som aldrig varit, kan kyrkan med sitt radikala kärleksbudskap visa på möjligheter som leder in i en ny tid.