Author Archives: Redaktionen

Har Ulf Ekmans konvertering något att säga oss?

Bilden av den slutna kroppen kontrasteras sedan mot möjligheten att skapa en församling som ger utrymme för förändring och personlig växt.

Inte alltid enkelt, men välsignat

Den stora utmaningen jag ser framåt är att integrera integrationsarbetet i församlingens ordinarie verksamhet.

Unga vuxna, döden och ett förväntat liv

Om vi, oberoende av ålder, vågade tala mer om döden och samtidigt utmana föreställningen om att det enda meningsfulla livet är ett långt liv utan sjukdom och smärta, så kanske glädjen över det liv vi får skulle vara större.

Genusperspektiv i förslaget till ny kyrkohandbok

Många gudstjänstdeltagare, de som tillber en Gud som spränger traditionella könskategorier, upplever en stor befrielse av välsignelser som inte innebär att översköljas av en manlig gudsbild som sista moment i en högmässa.

Årsindex 2013

Index för år 2013, årgång 109 av Svensk Kyrkotidning.

Toner ur Vägmärken

Genom åren har det blivit ett 50-tal konserter med ”Toner ur Vägmärken”.