Author Archives: Redaktionen

Normbrytande gudstjänst – en spaning mot framtiden

I denna artikel, den andra av två, beskriver Ninna Edgardh den kristna feministiska liturgiska rörelsen och reflekterar över den. Den första artikeln (Svensk Kyrkotidning nummer 1,2024) följde rörelsens framväxt och denna artikel ställer frågor om nuet och om en möjlig framtid för feministiska liturgier. Utvecklingen i Sverige står i fokus men den sätts in i en internationell kontext.

När kvinnorna reste sig ur bänken – en tillbakablick på feministisk liturgi

I denna artikel, den första av två, beskriver Ninna Edgardh den feministiska kristna liturgiska rörelsen och reflekterar över den. Fokus är i huvudsak på Sverige men den svenska rörelsens sätts in i sin större, globala, kontext

Tid, tystnadsplikt, tredje part. Själavårdarens redskap på fängelser och häkten

I denna artikel berättar Bengt Ekelund om sitt arbete som själavårdare, som pastor, i kriminalvården och reflekterar över teologiska frågor som blir centrala i arbetet med dem som begått brott, ibland grova brott, särskilt frågor om hur förlåtelse och försoning alls kan bli möjligt.

En kyrka i framkant – interreligiös organisering

Med en vilja att se om det kan komma något ljus ur allt det mörka som kommer ur bränningar av Koranen intervjuade Henrik Frykberg för ett knappt år sedan företrädare från Svenska kyrkan och från en muslimsk församling i fem olika förorter som drabbats av Rasmus Paludans hataktioner våren och sommaren 2022. Vad var det som hände, hur hade man kontakt med varandra i civilsamhället, med polis och kommun och hur organiserade man sig? Dessa berättelser förtjänar att höras.

Ludvig Jönsson – kärlekens predikant 100 år!

Ludvig Jönssons liv genomsyrades av det motto som han kom att förknippas med ”Gud är kärlek. Och där kärlek sker, där sker alltid något heligt.”. Han var en kyrklig kändis med stort genomslag under 1900-talets andra hälft, vars röst gjorde vidsträckta avtryck. Sven Milltoft djupdyker i Ludvig Jönssons kärleksbegrepp och teologi – ett arv att förvalta och inspireras av.

En lyhörd vuxenvärld – är nyckeln till barnets trygghet och andliga utveckling

Behovet av kärlek och trygghet är grundläggande i alla goda relationer. Barn söker och behöver kärlek. Kärlek är ett stort ord, så stort att det till och med används som synonym för Gud: ”Gud är kärlek” (1 Johannes brev 4:16). Vi kan nog alla vara överens om att kärlek också är förutsättningen för trygghet. Kyrkan read more »