Tag Archives: Nr 6

Att röra sig fritt i en religiosekulär kultur

Är det då ens fruktbart att hävda en skarp gräns mellan sekulärt och religiöst? Det är en av de frågeställningar Elisabeth Gerle diskuterar i denna artikel som tar upp gränsdragning mellan sekulärt och religiöst i vårt samhälle.

Är det dags att avskaffa söndagarnas tema?

Vi måste därför vara på vår vakt mot att fånga in kyrkan i för snäva pedagogiska ramar och sedan göra teologi av pedagogiken.

Om minnen av mission i Zimbabwe

Vad säger minnen från Svenska kyrkans mission i Zimbabwe om hur relationer mellan lokalbefolkningen och missionärerna tog sig uttryck? Och vad säger dessa minnen oss idag? Kristina Helgesson Kjellin skriver här om ett aktuellt forskningsprojekt inom vilket tidigare missionärer intervjuas om sina minnen av Svenska kyrkans mission i Zimbabwe.

Andlighet eller gemenskap?

När vi som kristna kämpar med djupa teologiska frågor, kan det vara fruktbart att gå till våra muslimska och judiska trossyskon för att undersöka hur de hanterat frågan.