Category Archives: Ledare

Svenska kyrkan som en god demokratisk förebild

Även i Sverige införs fler och fler förändringar som innebär inskränkningar i den personliga integriteten och som ökar på spänningarna i samhället.

Att söka ord i Bibeln som ger hopp och tröst i mörkret

Bibeln som är allas måste därför läsas så att frågor om bibelsyn, tolkningsprinciper och tolkarens ansvar hålls levande.

Episkopalt mod

Mycket av uttryck för invanda strukturer med oreflekterade privilegier och även rasism sitter i väggarna, eller finns på väggarna. Både där och här, som det blev belyst på det kyrkokonsthistoriska symposiet om antijudiska stereotyper i Uppsala 2019, ”Att måla den Andre på väggen”.

Kallet, kragen och kneget

”Talar ni om kallelse i Svenska Kyrkan?” Min katolska bekant blev litet häpen när jag talade om prästyrket som ett kall. Jag vet inte hur hon hade föreställt sig vår yrkesidentitet men jo, försäkrade jag henne, visst talar vi om kallelse till tjänst i Svenska kyrkan.  Men jag tror vi behöver tala mer om det. read more »

Hur kan Svenska kyrkan bidra till  dialogen mellan forskning och praktik?

Huvudfrågan handlar om vad Svenska kyrkan gör av all kunskap som den goda forskningen ger oss.

Ökad medvetenhet krävs men inte till priset av omsorgen

I allt det som sker nu och i den kanske främst mentala omställningen som var och en av oss nu kanske går igenom till följd av detta höjda terrorhot, så är det så otroligt viktigt att vi inte drabbas
av panik och blir misstänksamma mot allt och alla.