Category Archives: Ledare

Kallet, kragen och kneget

”Talar ni om kallelse i Svenska Kyrkan?” Min katolska bekant blev litet häpen när jag talade om prästyrket som ett kall. Jag vet inte hur hon hade föreställt sig vår yrkesidentitet men jo, försäkrade jag henne, visst talar vi om kallelse till tjänst i Svenska kyrkan.  Men jag tror vi behöver tala mer om det. read more »

Hur kan Svenska kyrkan bidra till  dialogen mellan forskning och praktik?

Huvudfrågan handlar om vad Svenska kyrkan gör av all kunskap som den goda forskningen ger oss.

Ökad medvetenhet krävs men inte till priset av omsorgen

I allt det som sker nu och i den kanske främst mentala omställningen som var och en av oss nu kanske går igenom till följd av detta höjda terrorhot, så är det så otroligt viktigt att vi inte drabbas
av panik och blir misstänksamma mot allt och alla.

Vi talade om att vi snart ska ses igen och vinkade till varandra

Professionen och lagstiftningen syftar till att skydda en människans värdighet. Kyrkornas uppgift är att värna varje människas okränkbara människovärde, såsom alltid älskad av Gud.

Hur ska vi förstå Svenska kyrkans sommarkampanjer 2023?

Jag läser om dem och försöker tänka kritiskt, men fylls av känslor för min kyrka, en blandning av ömhet och stolthet.

Andlighet eller gemenskap?

När vi som kristna kämpar med djupa teologiska frågor, kan det vara fruktbart att gå till våra muslimska och judiska trossyskon för att undersöka hur de hanterat frågan.