Category Archives: Ledare

Svenska kyrkans rikstäckning är hotad

Jag menar att det i dag finns skäl att tala om att rikstäckningen är hotad och till och med i vissa områden inte längre upprätthålls.

Vad räknas som kyrkomusik?

Låt oss hoppas att kyrkomusiken kan få fortsätta vara viktigt och i praktiken vara en kärnverksamhet trots besparingar och i tider då kulturen håller på att mista sitt värde.

Institutionaliserad tillfällig nödhjälp – en oönskad paradox

Nödhjälp från det civila samhället kan inte accepteras som en hållbar lösning i en nordisk välfärdsregim, som har konstruerats i en universalistisk anda av ansvar.

Svenska kyrkan som en god demokratisk förebild

Även i Sverige införs fler och fler förändringar som innebär inskränkningar i den personliga integriteten och som ökar på spänningarna i samhället.

Att söka ord i Bibeln som ger hopp och tröst i mörkret

Bibeln som är allas måste därför läsas så att frågor om bibelsyn, tolkningsprinciper och tolkarens ansvar hålls levande.

Episkopalt mod

Mycket av uttryck för invanda strukturer med oreflekterade privilegier och även rasism sitter i väggarna, eller finns på väggarna. Både där och här, som det blev belyst på det kyrkokonsthistoriska symposiet om antijudiska stereotyper i Uppsala 2019, ”Att måla den Andre på väggen”.