Mångkultur– samhörighet eller isärdragning?

Ledare

Jag har återkommande mött nästan som en allergisk reaktion från personer i mångkulturella sammanhang. De betackar sig för att vara ”den andre”, ett objekt eller ett projekt för någon annan.

Att fira advent och jul som en motståndshandling

Ledare

Därför måste vi som inte vill att Svenska kyrkan tjänar dessa krafter formulera alternativ till denna förståelse av kyrka, tradition, svenskhet.

Helig, helig eller trevlig, trevlig?

Ledare

Själv har jag börjat undra om inte begreppet sekulär passar bättre för att beskriva läget på många kyrkliga arbetsplatser än i Sverige som land

Respektens radikalitet

Ledare

Vi lever i en respektlös tid. Inte undra på att det är svårt i praktiken trots alla ord och vackra avsiktförklaringar. Det kräver radikala lösningar.

Dags att forma Svenska kyrkans forsknings- och utvecklingsarbete

Ledare

Kyrkostatistiken ger oss siffror om att saker sker. Vi behöver lära oss mer om vad som sker och vilka kvaliteter det rymmer.

Med blick för den som är utsatt

Ledare

Jag tänker återigen på den blick Carina Bergfeldt uppvisar sig ha för samhället. En blick som på många sätt påminner om den blick jag menar att vi bör sträva efter var gång vi ställer frågan om vad det är att vara kyrka, hur medlemsantalet ska öka eller vilken typ av gudstjänster vi bör fira.