Tag Archives: Nr 12

Ludvig Jönsson – kärlekens predikant 100 år!

Ludvig Jönssons liv genomsyrades av det motto som han kom att förknippas med ”Gud är kärlek. Och där kärlek sker, där sker alltid något heligt.”. Han var en kyrklig kändis med stort genomslag under 1900-talets andra hälft, vars röst gjorde vidsträckta avtryck. Sven Milltoft djupdyker i Ludvig Jönssons kärleksbegrepp och teologi – ett arv att förvalta och inspireras av.

Episkopalt mod

Mycket av uttryck för invanda strukturer med oreflekterade privilegier och även rasism sitter i väggarna, eller finns på väggarna. Både där och här, som det blev belyst på det kyrkokonsthistoriska symposiet om antijudiska stereotyper i Uppsala 2019, ”Att måla den Andre på väggen”.

Skapelsens tid

I denna artikel ger Alasdair Skelton ett bidrag till samtalen om klimatförändringarna och hur vi kan möta de utmaningar de ställer oss inför. Han ger större perspektiv på klimatförändringarna och på oss själva, historiska perspektiv men framförallt perspektiv från astronomi och geologi. Slutligen frågar han om det finns hopp.

Var ska kyrkan vara?

Går det att vara kyrka utan så många egna fastigheter?