Category Archives: Ledare

Läsa långsamt

Att fira högmässa en söndag klockan elva är tidskrävande. Det vill säga, det kräver ett eget tempo. Man måste lämna smartphone-tempo och TV-hastighet i vapenhuset.

Falsk ödmjukhet

Biskopsgårdarna är numera inga slutna borgar där biskopen residerar.

Vinstintressen som hotar människovärdet

Vinstdebatten aktualiserar grundläggande människosynsfrågor och etiska frågor som vi kan och bör diskutera.

Gemenskapande eller utförande av tjänster?

Storleken på våra församlingar varierar som bekant stort. Vi behöver diskutera vad detta innebär för församlingarnas diakonala uppdrag.

Reva i Kristi kropp

Hur skulle jag kunna känna hopp, när samhället ser ut som det gör?

Den gemensamma drömmen

Vi behöver upprepa drömmar vi delar med andra om ett samhälle som förverkligar principer om människans värde och värdighet.