Category Archives: Ledare

Guds levande ord

Det kan vara lika radikalt som progressivt att vara en bibeltrogen kyrka. I en bibeltrogen kyrka uppenbaras Guds levande ord.

En udda demokratisk fågel

Svenska kyrkan befinner sig valåret 2013 i ett svårt läge med demokratiskt underskott utifrån flera perspektiv.

En kyrka för alla?

Sommaren 2013 erbjuds konfirmationsläger i skärgårdsmiljö med motorbåts-, golf- och tennisutbildning. Pris:19 195 kronor.

Förarbete för Guds rike

Kristen aktivism har förstås alltid funnits, från de första martyrernas tid till dagens sociala-medier- initierade uppror, men nog har fokus genom kyrkohistorien skiftat mellan inåt- och utåtrörelser.

Läsa långsamt

Att fira högmässa en söndag klockan elva är tidskrävande. Det vill säga, det kräver ett eget tempo. Man måste lämna smartphone-tempo och TV-hastighet i vapenhuset.

Falsk ödmjukhet

Biskopsgårdarna är numera inga slutna borgar där biskopen residerar.