Trumpifieringstider

Ledare

Det är då det slår mig. Det är som att världen har drabbats av migrän. Vart jag än tittar tycks det mig som att det är en enda röra av tankar.

Förtalets terrorism

Ledare

»Debattklimatet är ett allt tilltagande problem« Under ett styrelsemöte 2014 i stiftelsen för Sjömanskyrkan i Stockholm fördes ett samtal om hur kyrkan skulle kunna hjälpa sjömän av annan tro att ha en plats för bön, om det skulle uppstå ett behov. Biskopen i Stockholm Eva Brunne och styrelsen resonerade kring hur man tillfälligt skulle kunna Läs mer »

Kyrkoordningen är ingen klippbok

Ledare

I många fall har reglerna funnits där men både på individ- och organisationsnivå har man medvetet och ibland på grund av bristande interna rutiner inte brytt sig om de ordningar som finns.

Låt oss sträcka på oss

Ledare

Oavsett vad som står i media om Svenska kyrkans bristande kristlighet så tuffar vi på, med dop och nattvard och syndernas förlåtelse och berättelserna om Jesus, i kyrkor runt om i Sverige.

Ett enda bröd, en enda mänsklighet

Ledare

Terrorn har den effekten att den vill få oss att tro att vi måste föra en kamp emot dem som i själva verket är våra medmänniskor.

#PrayForOrlando är inte tillräckligt

Ledare

Klubben är med teologen Jay Johnsons ord en helig plats, precis så som kyrkan också är en helig plats för många.