Category Archives: Ledare

Tag chansen att vara lojal

Jag tänker att vi nu står inför ett vägval, som kyrka och individuellt. Med den nya handboken har vi chansen att tänka om och se till helheten istället för till vars och ens personliga preferenser.

En tid som behöver goda grannar

Att vara goda grannar. Och att ta ett särskilt ansvar som stor och resursstark kyrka med tillgång till så mycket av det offentliga rummet och det etablerade Sverige.

En motkraft mot nationalismens krafter

Hur blir vi som är Svenska kyrkan än mer en motkraft mot nationalismens krafter som trycker tillbaka kvinnors organisationer och rättigheter? Hur blir vi det just som en svensk kyrka och en del av den ekumeniska rörelsen i Sverige och världen, samt i solidaritet med kvinnor i andra religiösa traditioner?

Medlem i Svenska kyrkan

Fortfarande ser sig Svenska kyrkans företrädare yrvaket omkring. Fortfarande tas pengarna, det vill säga medlemmars omfattande ekonomiska stöd, för givna.

Kyrklig fattigvårdslära

Vi behöver i vår tid utforma en Svenska kyrkans fattigvårdslära om att bistå socioekonomiskt sårbara människor på ett relevant sätt.

För en simultan kyrka

Vi behöver förbättra vår kyrkas simultankapacitet dels genom att sats på gemensam teologisk reflektion, och dels genom att utveckla metoder som hjälper oss att leva i försonad mångfald som rymmer både ”konservativa” och ”liberala”