Category Archives: Ledare

Försåtlig kritik mot queer överlevnadsguide

Naturligtvis får vem som helst publicera debattartiklar, men det är viktigt att lyfta fram varfirån kritiken mot överlevnadsguiden kommer.

Dags att göra upp med terrorismens kristna rötter

Det är dags för kyrkan att på allvar fråga sig vilken roll korstågen, eller snarare ”korstågsandan” har spelat i kristen teologi – är de en pelare även där?

Diakonins kyrka

Med ”diakonins kyrka” avses en ”kyrka präglad av omsorg”, en tjänande kyrka

En kamp att föra om vad svensk kultur är

I detta sammanhang där det faktiskt finns en kamp att föra om vad kultur är, vad svensk kultur är, och om kulturens samhällsroll, där finns Svenska kyrkan som en demokratisk folkkyrka

Skydda Svenska kyrkans identitet

Skydda Svensla kyrkans identitet. Detta är inte minst viktigt i en tid där antidemokratiska krafter får alltmer fotfäste i världen.

Val av biskop på andra sidan #metoo

#Metoo handlar i grunden inte om sex utan om makt och närmare bestämt missbruk av makten