Category Archives: Ledare

Kyrklig fattigvårdslära

Vi behöver i vår tid utforma en Svenska kyrkans fattigvårdslära om att bistå socioekonomiskt sårbara människor på ett relevant sätt.

För en simultan kyrka

Vi behöver förbättra vår kyrkas simultankapacitet dels genom att sats på gemensam teologisk reflektion, och dels genom att utveckla metoder som hjälper oss att leva i försonad mångfald som rymmer både ”konservativa” och ”liberala”

Nyårslöften 2018

Har jag tid till min djupaste längtan? Tid varje dag? Orkar jag tala med Gud på varje fikapaus?

Revision med ett fokus: att främja gudstjänstfirande i vår tid

Gudstjänsterna som är grundpulsen i kyrkans liv innebär stora utmaningar för Svenska kyrkan i ett framtidsperspektiv

Om döttrars utsatthet

Kyrkan har en lång och bred historia av att skamma och skuldbelägga fel personer.

Befria kyrkoråden från arbetsgivaransvaret

Efter nu dryga 17 år finns många tecken på att de som varnade för konsekvenserna av denna förändring fick rätt