Category Archives: Ledare

Om döttrars utsatthet

Kyrkan har en lång och bred historia av att skamma och skuldbelägga fel personer.

Befria kyrkoråden från arbetsgivaransvaret

Efter nu dryga 17 år finns många tecken på att de som varnade för konsekvenserna av denna förändring fick rätt

Reformationen och välfärdsstaten

Vilka som är värdiga och ovärdiga fattiga, och vem som ska ta ansvar för nödvändig omsorg, är medeltida frågor som vi fortfarande måste hantera.

Jakten på Gud

Berättelsen som målas upp är vacker, harmonisk och hoppfull. Nästan lite för vacker. Vad som utelämnas är den inte lika vackra sidan av jakten, den som Dawkins och andra nyateister fokuserat på.

Den myndiga människan

Om hur människor genom gemenskaper började återupprätta tillit och hopp.

Goda grannar – för världens helande

Världens helande börjar där vi lever och verkar – tillsammans. Det kan aldrig vara någon perifer fråga.