Category Archives: Ledare

Teologisk reflektion om könsidentitet ̶ uppfodrande för kyrkomötet

Det är hög tid för kyrkomötet att ta frågorna om männiksors könsidentitet på allvar

Den groteska kroppen

Evangeliets radikalitet värnar om den groteska kroppen. Vi retuscherar och evangeliet klär av.

Församlingarna och fattigdomen

Hur ser församlingarnas möte med fattigdomen i dagens Sverige ut?

Fem år med påven Franciskus

Men det kanske är desto viktigare med en påve som idag tillsammans med andra kristna ledare kan gå mot strömmen och hävda centrala kristna värden i en värld som präglas av auktoritära figurer.

Tag chansen att vara lojal

Jag tänker att vi nu står inför ett vägval, som kyrka och individuellt. Med den nya handboken har vi chansen att tänka om och se till helheten istället för till vars och ens personliga preferenser.

En tid som behöver goda grannar

Att vara goda grannar. Och att ta ett särskilt ansvar som stor och resursstark kyrka med tillgång till så mycket av det offentliga rummet och det etablerade Sverige.