Tag Archives: Nr 11

En lyhörd vuxenvärld – är nyckeln till barnets trygghet och andliga utveckling

Behovet av kärlek och trygghet är grundläggande i alla goda relationer. Barn söker och behöver kärlek. Kärlek är ett stort ord, så stort att det till och med används som synonym för Gud: ”Gud är kärlek” (1 Johannes brev 4:16). Vi kan nog alla vara överens om att kärlek också är förutsättningen för trygghet. Kyrkan read more »

Kallet, kragen och kneget

”Talar ni om kallelse i Svenska Kyrkan?” Min katolska bekant blev litet häpen när jag talade om prästyrket som ett kall. Jag vet inte hur hon hade föreställt sig vår yrkesidentitet men jo, försäkrade jag henne, visst talar vi om kallelse till tjänst i Svenska kyrkan.  Men jag tror vi behöver tala mer om det. read more »

Finns det faktorer av betydelse för en gudstjänst som inbjuder till delaktighet?

Vilka faktorer framträder som viktiga för människors positiva gudstjänstupplevelser? Vad framträder vara av betydelse för människors upplevda delaktighet i gudstjänsten? Caroline Klintborg utgår i denna artikel från två forskningsstudier som ställer frågor om vad som inbjuder till delaktighet i gudstjänsten.

Hur talade tältmakaren i Filippi?

Detta är den tredje och sista artikeln i Svensk Kyrkotidning som diskuterar Svenska bibelsällskapets pilotöversättning av tre nytestamentliga texter: Markusevangeliet, Filipperbrevet, Första Johannes brevet. I första artikeln, Svensk Kyrkotidning 1/2022 anlade Hans Leander postkoloniala perspektiv på översättningen och dess noter. I andra artikeln, Svensk Kyrkotidning 2/2022, diskuterade Fredrik Ivarsson dess bruk av inkluderande språk. I denna artikel sätter Jesper Svartvik in översättningen av det grekiska ordet ”nomos” i Filipperbrevet i dess större sammanhang.

Vi kan be!

I Kyrkans förbön skulle vi kunna dela det som är angeläget för oss som individer, som gemenskap, som samhällsmedborgare. ”Skulle kunna” skriver jag, för detta gudstjänstmoment har vad som på konsultspråk kallas stor utvecklingspotential.