Svenska kyrkan som en god demokratisk förebild

»Inte minst Svenska Kyrkans Unga är ett lysande exempel på en veritabel demokratiskola«

”Aldrig någonsin i historien har så många människor haft möjlighet att rösta i olika val som under 2024”, skriver SVT Nyheter, och det låter ju helt fantastiskt. Vilken seger för demokratin i världen! SVT fortsätter dock sin artikel med att citera journalisten och Nobels fredspristagaren Maria Ressa, som säger att ”i slutet av 2024 vet vi om demokratin överlever eller dör”.

Och nu lät det inte längre lika hoppfullt och enligt en rapport från tankesmedjan International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), även den citerad av SVT, så försvagas det demokratiska systemet utifrån ett flertal centrala aspekter för det sjätte året i rad. Det är lätt att se i vår närmaste omvärld där fler och fler länder röstar fram populistiska regeringar som sällan sedan de tagit makten visar sig vara så särskilt måna om ”folket”. Tvärtom brukar det visa sig att just dessa länders demokratier snabbt utsätts för kraftiga anfall inifrån maktens boningar.

Även i Sverige införs fler och fler förändringar som innebär inskränkningar i den personliga integriteten och som ökar på spänningarna i samhället, med följd att människor dras isär snarare än hittar sätt att bygga samhälle tillsammans.

Vad har då detta med kristen tro eller Svenska kyrkan att göra? Varför skriver Svensk Kyrkotidning om detta? Ja, av en mängd skäl, inte minst för att en av tidningens uppgifter är att vara en röst förankrad i samtiden, men framförallt för att det verkligen på djupet handlar om vårt huvuduppdrag att reflektera teologiskt.

För kristen tro är i grunden närbesläktad med viktiga aspekter av demokrati. Jesus uttalar sig inte i någon större utsträckning om olika styrelseskick, men något han ständigt återkommer till är en av det demokratiska systemets grundbultar: jämlikheten. Att sedan kristendomen gestaltad av Kyrkan i alla tider och på alla platser brustit fullständigt på denna punkt är inget som ska blundas för, men det viktiga här är att hålla fast vid att kristendomen i sin själva essens är demokratisk i den meningen att alla människor har samma och lika okränkbart värde.

För Svenska kyrkans del är vi ålagda av den svenska staten att vara en demokratisk folkkyrka. Mycket kan sägas om våra många gånger omständliga processer och komplicerade byråkrati, men vår demokrati vill i alla fall den här skribenten mena att det inte i grunden är något fel på. Inte minst Svenska Kyrkans Unga är ett lysande exempel på en veritabel demokratiskola som lär ungdomar och unga vuxna grunderna i hur det demokratiska systemet fungerar.

Men om då detta innevarande supervalår riskerar att sluta med katastrof för demokratin i världen, vad kan vi som på olika sätt lever och verkar inom Svenska kyrkan göra för att försöka bidra till att förhindra en sådan utveckling? Ja, jag vill säga att vi ska fortsätta göra det vi redan gör. Fortsätta att vara en god förebild för resten av samhället, hur krångliga våra egna demokratiska processer än må vara, fortsätta att samarbete med alla andra goda krafter som värnar demokrati och mänskliga rättigheter, men framförallt, fortsätta att sprida evangeliet. Det glada budskapet om att alla människor är skapade av en Gud som älskar sin skapelse och att alla människor har samma okränkbara värde och värdighet. Det är det inte FN som hittat på, det har hela tiden funnits där i den kristna trons centrum.

PETER FORSBERG

PDF

Comments are closed.