Tag Archives: Nr 5

Att leva mitt i androcentrismens kollaps

Recensionsartikel med fokus på: Ellen Marie Jakobsson Helig vrede. Ett evangelium. Lassbo förlag 2023, 307 s.

Två avhandlingar om predikans praktik, som god grund till fördjupande och utvecklande samtal

Sundberg recenserar två böcker om predikan.

Själavård i ny förpackning – Svenska kyrkans samtalsmottagningar

I flera församlingar och pastorat finns det i dag en samtalsmottagning som erbjuder själavård och samtal. Monica Eckerdal beskriver här arbetet med att genom samtalsmottagningar synliggöra kyrkans själavårdande uppdrag och det nätverk av samtalsmottagningar som bildats.

Svenska kyrkans rikstäckning är hotad

Jag menar att det i dag finns skäl att tala om att rikstäckningen är hotad och till och med i vissa områden inte längre upprätthålls.

Att möta unga som Jourhavande präst

I detta bidrag till serien ”Att möta unga som kämpar med sina liv” (första artikeln i serien publicerades i nummer 2, 2023) berättar Anders Anderberg om hur Jourhavande präst utvecklats till en organisation som, inte minst under pandemin, allt mer kunnat möta unga människors existentiella och psykiska sårbarhet.

Hur vi kan diskutera kyrkans samhällsengagemang

Bibeln framträder som normgivare och auktoritet i etiska, politiska och andra värderingsfrågor men så vitt jag vet går det att inom flera kristna traditioner, inklusive Svenska kyrkan, grunda etik och ställningstaganden i gör när vi försöker bygga ett gott samhälle på Bibeln också på andra grunder.