Category Archives: Recension

Tro och tradition enligt Svenska Akademins Ordlista

Recension av Svenska akademiens ordlista över svenska språket. Fjortonde upplagan. Svenska akademien. Nordstedts i distribution 2015. 1596 s. Språket är kyrkans kanske viktigaste arbetsredskap. Den fjortonde upplagan av Svenska akademiens ordlista (SAOL 14) är därför intressant även för kyrkan. SAOL utarbetas som en hybrid mellan två principer: språkbruk och rekommendationer. Nya ord tas med i read more »

Dialog eller apologetik?

Den nutida läsaren får ingen annan hjälp med det som skaver än tilliten till anden som generalförklaring till det vi inte förstår.