Author Archives: Stig Linde

Inspirerande men svagt och spretigt forskningsläge

Det är i detta sammanhang viktigt att rikta blicken mot kyrkoorganisationens intresse för det diakonala kunskaps- och arbetsfältet.

Tre passningar till Utbildningsinstitutet

En slutsats av detta är att diakonalt arbete behöver bli ett moment i alla kyrkliga profilutbildningar, inte minst i präst- och kyrkomusikerutbildningen

Gör vi det bra?

Jag tänker att stiften har ett ansvar att bistå församlingarna att hitta former för en redovisning, en berättelse om församlingens arbete under pandemin, där erfarenheter samlas

Vi har börjat att tänka ihop!

Det är gott att se att det inte är tretton olika hjul som uppfinns. Det visar på en av den nationella nivåns funktioner. Vid sidan av att företräda och omvärldsspana torde tillskapandet av gemensamheter vara en nyckelfunktion.

Dags att forma Svenska kyrkans forsknings- och utvecklingsarbete

Kyrkostatistiken ger oss siffror om att saker sker. Vi behöver lära oss mer om vad som sker och vilka kvaliteter det rymmer.

Diakonins kyrka

Med ”diakonins kyrka” avses en ”kyrka präglad av omsorg”, en tjänande kyrka