Årsindex

Årsindex 2011

ÅRGÅNG 107

→ LEDARE
→ DEBATT
→ ARTIKLAR
→ RECENSIONER
→ TEXT & TOLKNING

LEDARE

Petra Carlsson
Den nya högkyrklighetennr 6, s. 103
Vad gör röcklinet med oss?nr 12, s. 231
Redo för en katastrof?nr 20, s. 371
Andens revolutionnr 25, s. 471

Charlotte Engel
Reformivrande diakoni?nr 9, s. 167
Mind the gap!nr 18, s. 335

Elin Engström
Som hemma fast annorlundanr 1, s. 3
När terroristen är kristennr 17, s. 319
Och rika skickar han tomhänta bort?nr 23, s. 435

Peter Forsberg
Den exotiska andlighetennr 10, s. 187
… och begrava de dödanr 13, s. 255
Jag är Troy Davisnr 21, s. 391

Boel Hössjer Sundman
Tjänstemannen/kvinnan i kyrkannr 5, s. 83
Historiens vingslagnr 15, s. 287
Storordennr 26, s. 491

Stig Linde
Asylen och barnetnr 3, s. 47
Medlemmarna vill diakoninr 22, s. 411

Göran Lundstedt
Tänk nytt om generalsekreterarennr 2, s. 27
Högkyrkligt monopol brutetnr 16, s. 303
Ungas delaktighet i Svenska kyrkannr 19, s. 355

Peter Lööv Roos
Arabisk vårnr 4, s. 67
Mord som underhållningnr 11, s. 211

Mikael Mogren
Fredlig samexistensnr 8, s. 147
Länge leva sockenkyrkan!nr 14, s. 271

Hanna Stenström
Debatten om de utförsäkrades villkornr 7, s. 127
Kristen humanism?nr 24, s. 451

DEBATT

Gita Andersson, Angela Beijer, Christina Callmer, Göran Hansson, Anders Roos, Staffan Stadell och Christer Wallström
Är Alpha manipulation?nr 11, s. 213

Ulric Andersson, Elisabeth Christiansson och Susanne Gustafsson
De kyrkliga utbildningarnas framtidnr 4, s. 68

Rosita Borum Halvars
Förändra socialförsäkringssystemetnr 5, s. 85

Petra Carlsson
Traditionens outgrundliga livnr 8, s. 149
Förlorat tolkningsföreträdenr 10, s. 190

Helene Egnell
Öppna Berget för prästvigda kvinnornr 6, s. 104

Biörn Fjärstedt
Om samverkan med de högkyrkliganr 12, s. 232
"Jag tror er inte"nr 19, s. 356

Jan From
Nu har vi världens chans!nr 1, s. 6

Bo Hanson
Om sätt att välja biskopnr 10, s. 191

Karin Hollmer
Kompetens i andliga nätverk skapar goodwillnr 8, s. 150

Markus Holmberg
Evangelium för vanliga vardagsmänniskornr 13, s. 258

Christer Hugo
Reformationen verkar vara stendödnr 2, s. 28
Viktigt att ta religionsfrihet och tankefrihet på allvarnr 5, s. 86

Marie Larsson
Appell till Svenska kyrkans biskopar och församlingarnr 1, s. 4

Kerstin Lindqvist
Varför denna tacksamhet?nr 10, s. 188

Ove Lundin, Björn Fyrlund och Markus Hagberg
Den nya högkyrkligheten – ny eller något annat?nr 8, s. 148
Allt kan inte rymmas inom kyrkannr 10, s. 189

Lisa Mobrand
Vem får kalla sig högkyrklig?nr 15, s. 288

Mårten Mårtensson
Teologiskt ledarskap i kyrkannr 25, s. 472

Kristina Nedell
Allvarligt menade protester bör också ljuda inåtnr 9, s. 168

Leif Nordlander
Onyanserat och osakligt om Oasrörelsennr 11, s. 212

Kjell Petersson
Inte övertygande om ämbete och äktenskapnr 13, s. 256

Jan Sjöberg och Åsa Sjöberg
Arrogant och förlöjligande om frälsarkransennr 26, s. 492

Ulrika Svalfors
Den andliga resans intellektuella sidanr 12, s. 233

Hans Swärd, Ann-Katrin Bäcklund, Kerstin Svensson och Per Eriksson
Höj ambitionerna i bekämpningen av hemlöshetennr 22, s. 412

Göran Wiking
Luftiga spekulationer om ny högkyrklighetnr 13, s. 256

Kjell Wiklund
Biskoparna måste agera nu – öppet brev till Svenska kyrkans biskoparnr 5, s. 84
Teologi och ledarskap – eller teologi i ledarskapnr 24, s. 452

ARTIKLAR

Hans-Olof Andrén
Kyrka på orten – Om strukturutredningen och städernanr 11, s. 217

Linus Bengtsson
På väg mot rättighetsbaserad diakoninr 22, s. 418

Anders Bexell
En kyrka i behov av teologisk reflektionnr 7, s. 131
Är Svenska kyrkan pastoral?nr 19, s. 362

Lars Björklund
Om hoppets förutsättningarnr 20, s. 376

Johan Blix
Kyrka/stat-relationen – Visst har det blivit skillnadnr 8, s. 156

Per Block
Bibel 2000 – förlust eller förnyelse av kristet arv?nr 5, s. 89

Niclas Blåder
Barn, församling och undervisningnr 13, s. 259

Magnus Bodin
Socialtjänsten och Svenska kyrkan – hjälparbetare med olika rollernr 18, s. 342
Akuta behov är socialtjänstens ansvarnr 22, s. 421

Margareta Brandby Cöster
Präst eller skyltdocka – om skolan i kyrkannr 2, s. 32

Anders Bäckström
Välfärdens utmaningar (Del 1 av 2)nr 2, s. 34
Välfärdens utmaningar – Sverige i det europeiska och det globala (Del 2 av 2)nr 4, s. 75
Religion mellan det privata och det offentliganr 17, s. 320

Sofia Camnerin
Är allt som det borde?nr 23, s. 436

Lis Carlander
Att lämna svåra beskednr 8, s. 151

Jakob Carlander
Oklarheter om tystnadsplikt bestårnr 19, s. 357

Lis Carlander och Jakob Carlander
Kyrkan ska vara en fyrbåknr 20, s. 381

Elisabeth Christiansson
Forskning om diakoninr 3, s. 51

Elisabeth Christiansson och Tomas Fransson
Kyrkan och ojämlikhetennr 15, s. 293

Henry Cöster
Akta Jorden!nr 21, s. 397
Frälsarkrans när livet flyter?nr 23, s. 440

Gudmund Danielson
Gränslösa domkapitelnr 5, s. 92

John W. de Gruchy
Att bli mer och mer människanr 24, s. 457

Kerstin Dillmar
Jag är en ledstångnr 20, s. 378

Monica Eckerdal Kjellström
Ett skyddat rumnr 2, s. 29

Gunnar Edqvist
Kyrklig demokrati i förändringnr 17, s. 323

Elin Engström
Högkyrkliga är vi allihopanr 6, s. 114
Jesus och offerkoftannr 16, s. 310

Camilla Flodberg
Dags för diakoni-dialognr 18, s. 336

Jan Olov Fors
Kristen med hjälp av Buddhanr 14, s. 277

Peter Forsberg
Queer högkyrklighetnr 6, s. 105

Sara Gehlin
Ett religiöst fredsbyggande – Nathan Söderblom och ekumenikens broar (del 2 av 2)nr 1, s. 11

Elisabeth Gerle
Religionskritik – när övergår den till att bli ideologi?nr 25, s. 478

Sara Grape
Själavård för demenssjukanr 26, s. 496

Susanne Grimheden
Rättvisa är andra sidan av kärleknr 1, s. 16

Kirsten Grønlien Zetterqvist
Om livsval och kvinnors styrka – En reflektion om filmen Mammas comebacknr 12, s. 238

Esbjörn Hagberg
Tystnadsplikten i Svenska kyrkannr 3, s. 48

Anna Karin Hammar
Luther och Ignatius – teologiska reflektioner – Vad sker i mötet dem emellan?nr 10, s. 192
Om Jesu dop och våra dopnr 14, s. 272

Mats J. Hansson
Kan barmhärtighet institutionaliseras?nr 18, s. 339

Kristina Hellqvist
Samtal om frihetnr 7, s. 135

Jonas Jonson
Vi behöver en ny högkyrklighetnr 11, s. 215

Jenny Karlsson
Synd – ett begrepp som lätt missar målet?nr 6, s. 116

Maria Klasson Sundin
En krans av pedagogiska möjligheternr 26, s. 493

Caroline Krook
Behovet av rum och ritual vid kris och katastrofnr 20, s. 372

Mikael Larsson
Världen enligt Sporknr 16, s. 307

Boel-Marie Lennartsdotter
Klostret – retreat på Anstalten Kumlanr 13, s. 261

Maria Lif
Skolkyrkoarbete – inget som bara går av sig självtnr 8, s. 153

Hilda Lind
Inte enbart ett moraliskt imperativnr 24, s. 454

Stig Linde
Diakonilitteratur under 2000-taletnr 3, s. 53
Förslag om framtida diakoniutbildningnr 9, s. 172
Möjliggörande strukturer?nr 18, s. 345

Anders Lindow
Latinamerikansk hermeneutik igår och idagnr 4, s. 71

Lena Ljungström och Anders Ekhem
Att plantera ett kornnr 22, s. 414

Gunilla Löf Edberg och Marie Nordström
Arbetshandledning – Kompetensutvecklingnr 19, s. 360

Margareta Mattsson Jerrestrand
Omvårdnad/vårdvetenskap – en grundläggande dimension i diakonalt arbetenr 22, s. 423

Mikael Mogren
Filmfestivalen i Cannes – Röda mattor och misärnr 12, s. 241

Karin Mårdsjö Blume
Kvinna och pionjär – professorer, poliser och präster i Sverigenr 1, s. 7

Marit Norén
"Vi och dom" – om rikedom, vishet och mission i en global världnr 15, s. 291

Carina Norlén
Vuxna glömda barnnr 9, s. 169

Monika Oscarsson
Vardagens osynliga våldnr 21, s. 399

Elisabet Pettersson och Lars Christiansen
Konsten att bävanr 20, s. 384

Erik Sidenvall
Mötet mellan teologi och ett modernt chefskapnr 21, s. 392

Jermunn Solem
"Högkyrklig?" Vad är det?nr 6, s. 110

Annika Spalde
Martin Luther King och militarismen – Några tankar om lärdomar för vår tidnr 13, s. 263

Annika Stacke
Högkyrklig vid altaret och gammalkyrklig i predikstolennr 6, s. 112

Hanna Stenström
Framtid – förändring – genusnr 5, s. 94

Pelle Strindlund
Exploateringens teologi – slaveri och djurutnyttjandenr 12, s. 244

Ulrika Svalfors
Oasrörelsen och Alpha – reglerad passion och förkroppsligad övertygelsenr 7, s. 128
En framtida kristen antihumanismnr 24, s. 459

Johan Unger
Himmelens tempelnr 14, s. 275

Agneta van der Poel
Diakoni och gudstjänst – sett ur ideella medarbetares perspektivnr 9, s. 176

Cecilia Wadstein
Att tala vänskapligt om gudomliga tingnr 10, s. 198

Towe Wandegren
Så mycket mer än ordnr 6, s. 108

Bo Wiberg
Sopplunchens dynamiknr 22, s. 426

Kerstin Wimmer
Det reformatoriska arvet och den nya kyrkohandbokennr 4, s. 69

Davor Zovko
Kristna riddarordnars humanitära arbetenr 3, s. 55

ARTIKELSERIEN MÄN I SVENSK KYRKOHISTORIA UNDER 1900-TALET

Elisabeth Gerle
Gustaf Wingren talar idagnr 12, s. 234

KG Hammar
Dag Hammarskjöld – att bli en hel människanr 25, s. 474

Ulrika Lagerlöf Nilsson
Män, makt och myndighetnr 11, s. 221

Hanna Stenström
Brev till Axel Luttemannr 26, s. 500

Maria Södling
Ingen har varit mera manlig än Herren Kristusnr 5, s. 87

Lars Viper
Karl Fries – En frikyrklighetens Söderblomnr 16, s. 304

RECENSIONER

Anna Alebo
Olle Sahlström, Gå hem, Bokförlaget Atlas 2011nr 6, s. 119

Ingemar Andersson
Yoko Ono, Funderingar som jag gärna delar med dig, Bakhåll förlag 2011nr 14, s. 280

Ingemar Bergmark
Göran Larsson, Fönster mot Gud. Ikonernas budskap i Svenska teologiska institutets kapell i Jerusalem, Arcus förlag 2011nr 21, s. 402

Anna-Lena Björk
AnneLi Amilon, Barn och frälsarkransen, Verbum 2011nr 16, s. 312

Sara Blom
Hans Liljeström och Alf Linderman (red.), Bortom tro och vetande. Tankar från en dialog, Carlsson förlag 2010nr 2, s. 39
Tryggve N. D. Mettinger, I begynnelsen. Hur skall vi förstå bibelns tre första kapitel? Perspektiv från astrofysik och exegetiknr 25, s. 483

Annika Borg
MarieAnne Ekedahl, Själavård i det offentliga rummet. En religionspsykologisk studie av själavård i frågespalt som meningsskapande diskursiv praktik, Artos 2010nr 20, s. 385

Jakob Carlander
Ragnhild Bakke Waale, Böner när livet utmanar, Argument förlag 2011nr 10, s. 203
Preben Kok, Ställ Gud till svars. En bok om att tro. Trots allt. Och rätten att bli arg på Gud, Argument förlag 2011nr 15, s. 296
Olivér Joób, När jag är svag, KHMP Förlag 2011nr 19, s. 365
Madeleine Cocozza, Familjebygget. Ritningen som hjälper dig att förstå och bygga en familj, Carlsson bokförlag 2011nr 23, s. 442

Olle Christoffersson
Stephan Borgehammar (red.), Dop. Svenskt gudstjänstliv, Årsbok 2011, Artos 2011nr 23, s. 444

Tomas Fransson
Richard Wilkinson och Kate Pickett, Jämlikhetsanden. Därför är mer jämlika samhällen nästan alltid bättre samhällen, Karneval förlag 2010nr 1, s. 18

Britt-Marie Helgesson
Gudar och människor, regi: Xavier Beauvoisnr 8, s. 159
Miral, regi: Julian Schnabelnr 16, s. 313

Helena Inghammar
Tiit Pädam, Ordination of Deacons in the Churches of the Porvoo Communion. A Comparative Investigation in Ecclesiology, Uppsala universitet 2011nr 18, s. 348

Fredrik Karlsson
Pelle Strindlund, Jordens herrar. Slaveri, djurförtryck och våldets försvarare, Karneval förlag 2011nr 10, s. 204

Thomas Kazen
Philip Pullman, Den godhjärtade Jesus och Kristus bedragaren, Leopard förlag 2010nr 7, s. 138

Mikael Lindfelt
Ann Heberlein, En liten bok om ondska, Albert Bonniers förlag 2010nr 1, s. 19

Ulf Lindgren
Gunnar Granberg (red.), Dopfuntar i ny design. Konstnärer och teologer i dialog, Votum förlag 2010nr 4, s. 77
Martin Lind, Salt, bröd och vin. En pilgrimsteologi, Verbum 2011nr 8, s. 158
Cyprian Smith OSB, Paradoxens väg. Mäster Eckharts undervisning om andligt liv, Veritas förlag 2010nr 10, s. 202
Jonas Eek, Stanna i vattnet. Kateketikens syfte och sammanhang, Verbum 2011nr 15, s. 297
Gunnar Granberg (red.), Stora kyrkor och små församlingar. Nytänkande med idéer om framtiden, Uppsala stift och Votum förlag 2011nr 23, s. 443
Syster Sofie Hamring O.P., Om jag glömmer dig, Jerusalem. Mötet mellan judendom och kristendom, Artos 2009nr 24, s. 465
Kristin Solli Schöien, Hvordan öve hellige handlinger? En profesjonsdidaktisk studie av övning av muntlige ferdigheter innenfor en norsk presteutdanning, Åbo Akademis förlag 2011nr 25, s. 484

Kerstin Lindqvist
Larsåke W Persson, Hur hel kan man bli? En bok om livets möjligheter och begränsningar, Libris förlag 2010nr 13, s. 265

Sanna Lindström
Kärsti Johansson, Va! Är jag pensionär?, Noteria förlag 2009nr 3, s. 59

Hanna Nyberg
Cristina Grenholm, Levande teologi, Verbum 2010nr 11, s. 224

Dag Oredsson
Hans Furuhagen, Bibeln och arkeologerna, Natur & Kultur 2010nr 12, s. 247

Rebecka Paulsson
Jakob Carlander, Samtal och möten i frivilligt socialt arbete. Handbok för stödpersoner, Gothia förlag 2011nr 22, s. 427

Elisabeth Pettersson
Jakob Carlander, Att lämna svåra besked, Gothia förlag 2010nr 9, s. 179
Tuulikki Koivonen Bylund, Kärleken fördriver rädslan, Svenska kyrkan, Härnösands stift 2011nr 24, s. 463

Aleksander Radler
Christian Braw, Förnuft och uppenbarelse. En berättelse om aristoteliskt tänkande i teologin, Artos 2007nr 21, s. 402

Annika Spalde
Magnus P. Wåhlin, En annan värld är möjlig! Teologi i klimatkrisens tid, Ordbruket 2010nr 5, s. 97

Hanna Stenström
Jeanette Sky, Genus och religion, Natur och Kultur 2009nr 17, s. 327
Maria Jansdotter Samuelsson, Johanna Gustafsson Lundberg och Annika Borg, Kön, teologi & etik. En introduktion, Studentlitteratur 2011nr 17, s. 327

Ida Wreland
Samtalskortlek, Prata om tro, Argument förlag 2010nr 21, s. 404

Benjamin Åberg
Jan-Olof Aggedal, Teologi för kyrkomusiker, Lunds universitet, Musikhögskolan i Malmö 2011nr 26, s. 504

TEXT & TOLKNING

Första söndagen efter trettondedagennr 1, s. 20
Andra söndagen efter trettondedagennr 1, s. 22
Tredje söndagen efter trettondedagennr 1, s. 23

Fjärde söndagen efter trettondedagennr 2, s. 41 (43*)
Kyndelsmässodagennr 2, s. 42

Sjätte söndagen efter trettondedagennr 3, s. 61 (63*)
Septuagesimanr 3, s. 62

Sexagesimanr 4, s. 78
Fastlagssöndagennr 4, s. 78
Askonsdagennr 4, s. 79

Första söndagen i fastannr 5, s. 98
Andra söndagen i fastannr 5, s. 99

Jungfru Marie bebådelsedagnr 6, s. 120 (123*)
Midfastosöndagennr 6, s. 121
Femte söndagen i fastannr 6, s. 122

Palmsöndagennr 7, s. 140 (143**)
Skärtorsdagennr 7, s. 141 (143**)
Långfredagennr 7, s. 142 (143**)

Påsknattennr 8, s. 160 (163**)
Påskdagennr 8, s. 160 (163**)
Annandag påsknr 8, s. 160 (163**)

Andra söndagen i påsktidennr 9, s. 181
Tredje söndagen i påsktidennr 9, s. 182
Fjärde söndagen i påsktidennr 9, s. 183

Femte söndagen i påsktidennr 10, s. 205
Bönsöndagennr 10, s. 206
Kristi himmelsfärds dagnr 10, s. 207

Söndagen före pingstnr 11, s. 225
Pingstdagennr 11, s. 226
Annandag pingstnr 11, s. 227

Heliga trefaldighets dag eller missionsdagennr 12, s. 249
Midsommardagennr 12, s. 250
Den helige Johannes Döparens dagnr 12, s. 251

Andra söndagen efter trefaldighetnr 13, s. 266
Tredje söndagen efter trefaldighetnr 13, s. 267

Fjärde söndagen efter trefaldighetnr 14, s. 281
Apostladagennr 14, s. 282

Sjätte söndagen efter trefaldighetnr 15, s. 298
Kristi förklarings dagnr 15, s. 299

Åttonde söndagen efter trefaldighetnr 16, s. 314
Nionde söndagen efter trefaldighetnr 16, s. 315

Tionde söndagen efter trefaldighetnr 17, s. 330
Elfte söndagen efter trefaldighetnr 17, s. 331

Tolfte söndagen efter trefaldighetnr 18, s. 350
Trettonde söndagen efter trefaldighetnr 18, s. 351

Fjortonde söndagen efter trefaldighetnr 19, s. 366
Den helige Mikaels dagnr 19, s. 367

Tacksägelsedagennr 20, s. 386
Sjuttonde söndagen efter trefaldighetnr 20, s. 387

Artonde söndagen efter trefaldighetnr 21, s. 405
Nittonde söndagen efter trefaldighetnr 21, s. 406

Alla helgons dagnr 22, s. 429
Söndagen efter alla helgons dag eller alla själars dagnr 22, s. 430
Söndagen före domssöndagennr 22, s. 431

Domssöndagennr 23, s. 446
Första söndagen i adventnr 23, s. 447

Andra söndagen i adventnr 24, s. 466
Tredje söndagen i adventnr 24, s. 467

Fjärde söndagen i adventnr 25, s. 485
Juldagennr 25, s. 486
Annandag julnr 25, s. 487

Nyårsdagennr 26, s. 505
Trettondedag jul eller epifanianr 26, s. 506
Första söndagen efter trettondedagennr 26, s. 507

Sidnummer inom parentes = exegetisk kommentar av *Gunnel André eller **Birger Olsson.

Text & tolkning har under detta år skrivits av Jerker Alsterlund ,*Karin Härjegård, *Ulf Lindgren, Xiomara Lysti, *Ingrid Malm, Mårten Mårtensson, Niklas Olaison, Pernilla Parenmalm, *Henning Plath, *Ingrid Skäremo, Malin Svensk Strindberg, Rebecca Söderblom och Klas Thuresson. Skribenter märkta med * har ingått i 2011 års fasta text & tolkning-stab.