Årsindex 2011

ÅRGÅNG 107

→ LEDARE
→ DEBATT
→ ARTIKLAR
→ RECENSIONER
→ TEXT & TOLKNING

LEDARE

Petra Carlsson
[index title=”Den nya högkyrkligheten” year=”2011″ nr=”6″ p=”103″]
[index title=”Vad gör röcklinet med oss?” year=”2011″ nr=”12″ p=”231″]
[index title=”Redo för en katastrof?” year=”2011″ nr=”20″ p=”371″]
[index title=”Andens revolution” year=”2011″ nr=”25″ p=”471″]

Charlotte Engel
[index title=”Reformivrande diakoni?” year=”2011″ nr=”9″ p=”167″]
[index title=”Mind the gap!” year=”2011″ nr=”18″ p=”335″]

Elin Engström
[index title=”Som hemma fast annorlunda” year=”2011″ nr=”1″ p=”3″]
[index title=”När terroristen är kristen” year=”2011″ nr=”17″ p=”319″]
[index title=”Och rika skickar han tomhänta bort?” year=”2011″ nr=”23″ p=”435″]

Peter Forsberg
[index title=”Den exotiska andligheten” year=”2011″ nr=”10″ p=”187″]
[index title=”… och begrava de döda” year=”2011″ nr=”13″ p=”255″]
[index title=”Jag är Troy Davis” year=”2011″ nr=”21″ p=”391″]

Boel Hössjer Sundman
[index title=”Tjänstemannen/kvinnan i kyrkan” year=”2011″ nr=”5″ p=”83″]
[index title=”Historiens vingslag” year=”2011″ nr=”15″ p=”287″]
[index title=”Stororden” year=”2011″ nr=”26″ p=”491″]

Stig Linde
[index title=”Asylen och barnet” year=”2011″ nr=”3″ p=”47″]
[index title=”Medlemmarna vill diakoni” year=”2011″ nr=”22″ p=”411″]

Göran Lundstedt
[index title=”Tänk nytt om generalsekreteraren” year=”2011″ nr=”2″ p=”27″]
[index title=”Högkyrkligt monopol brutet” year=”2011″ nr=”16″ p=”303″]
[index title=”Ungas delaktighet i Svenska kyrkan” year=”2011″ nr=”19″ p=”355″]

Peter Lööv Roos
[index title=”Arabisk vår” year=”2011″ nr=”4″ p=”67″]
[index title=”Mord som underhållning” year=”2011″ nr=”11″ p=”211″]

Mikael Mogren
[index title=”Fredlig samexistens” year=”2011″ nr=”8″ p=”147″]
[index title=”Länge leva sockenkyrkan!” year=”2011″ nr=”14″ p=”271″]

Hanna Stenström
[index title=”Debatten om de utförsäkrades villkor” year=”2011″ nr=”7″ p=”127″]
[index title=”Kristen humanism?” year=”2011″ nr=”24″ p=”451″]

DEBATT

Gita Andersson, Angela Beijer, Christina Callmer, Göran Hansson, Anders Roos, Staffan Stadell och Christer Wallström
[index title=”Är Alpha manipulation?” year=”2011″ nr=”11″ p=”213″]

Ulric Andersson, Elisabeth Christiansson och Susanne Gustafsson
[index title=”De kyrkliga utbildningarnas framtid” year=”2011″ nr=”4″ p=”68″]

Rosita Borum Halvars
[index title=”Förändra socialförsäkringssystemet” year=”2011″ nr=”5″ p=”85″]

Petra Carlsson
[index title=”Traditionens outgrundliga liv” year=”2011″ nr=”8″ p=”149″]
[index title=”Förlorat tolkningsföreträde” year=”2011″ nr=”10″ p=”190″]

Helene Egnell
[index title=”Öppna Berget för prästvigda kvinnor” year=”2011″ nr=”6″ p=”104″]

Biörn Fjärstedt
[index title=”Om samverkan med de högkyrkliga” year=”2011″ nr=”12″ p=”232″]
[index title='”Jag tror er inte”’ year=”2011″ nr=”19″ p=”356″]

Jan From
[index title=”Nu har vi världens chans!” year=”2011″ nr=”1″ p=”6″]

Bo Hanson
[index title=”Om sätt att välja biskop” year=”2011″ nr=”10″ p=”191″]

Karin Hollmer
[index title=”Kompetens i andliga nätverk skapar goodwill” year=”2011″ nr=”8″ p=”150″]

Markus Holmberg
[index title=”Evangelium för vanliga vardagsmänniskor” year=”2011″ nr=”13″ p=”258″]

Christer Hugo
[index title=”Reformationen verkar vara stendöd” year=”2011″ nr=”2″ p=”28″]
[index title=”Viktigt att ta religionsfrihet och tankefrihet på allvar” year=”2011″ nr=”5″ p=”86″]

Marie Larsson
[index title=”Appell till Svenska kyrkans biskopar och församlingar” year=”2011″ nr=”1″ p=”4″]

Kerstin Lindqvist
[index title=”Varför denna tacksamhet?” year=”2011″ nr=”10″ p=”188″]

Ove Lundin, Björn Fyrlund och Markus Hagberg
[index title=”Den nya högkyrkligheten – ny eller något annat?” year=”2011″ nr=”8″ p=”148″]
[index title=”Allt kan inte rymmas inom kyrkan” year=”2011″ nr=”10″ p=”189″]

Lisa Mobrand
[index title=”Vem får kalla sig högkyrklig?” year=”2011″ nr=”15″ p=”288″]

Mårten Mårtensson
[index title=”Teologiskt ledarskap i kyrkan” year=”2011″ nr=”25″ p=”472″]

Kristina Nedell
[index title=”Allvarligt menade protester bör också ljuda inåt” year=”2011″ nr=”9″ p=”168″]

Leif Nordlander
[index title=”Onyanserat och osakligt om Oasrörelsen” year=”2011″ nr=”11″ p=”212″]

Kjell Petersson
[index title=”Inte övertygande om ämbete och äktenskap” year=”2011″ nr=”13″ p=”256″]

Jan Sjöberg och Åsa Sjöberg
[index title=”Arrogant och förlöjligande om frälsarkransen” year=”2011″ nr=”26″ p=”492″]

Ulrika Svalfors
[index title=”Den andliga resans intellektuella sida” year=”2011″ nr=”12″ p=”233″]

Hans Swärd, Ann-Katrin Bäcklund, Kerstin Svensson och Per Eriksson
[index title=”Höj ambitionerna i bekämpningen av hemlösheten” year=”2011″ nr=”22″ p=”412″]

Göran Wiking
[index title=”Luftiga spekulationer om ny högkyrklighet” year=”2011″ nr=”13″ p=”256″]

Kjell Wiklund
[index title=”Biskoparna måste agera nu – öppet brev till Svenska kyrkans biskopar” year=”2011″ nr=”5″ p=”84″]
[index title=”Teologi och ledarskap – eller teologi i ledarskap” year=”2011″ nr=”24″ p=”452″]

ARTIKLAR

Hans-Olof Andrén
[index title=”Kyrka på orten – Om strukturutredningen och städerna” year=”2011″ nr=”11″ p=”217″]

Linus Bengtsson
[index title=”På väg mot rättighetsbaserad diakoni” year=”2011″ nr=”22″ p=”418″]

Anders Bexell
[index title=”En kyrka i behov av teologisk reflektion” year=”2011″ nr=”7″ p=”131″]
[index title=”Är Svenska kyrkan pastoral?” year=”2011″ nr=”19″ p=”362″]

Lars Björklund
[index title=”Om hoppets förutsättningar” year=”2011″ nr=”20″ p=”376″]

Johan Blix
[index title=”Kyrka/stat-relationen – Visst har det blivit skillnad” year=”2011″ nr=”8″ p=”156″]

Per Block
[index title=”Bibel 2000 – förlust eller förnyelse av kristet arv?” year=”2011″ nr=”5″ p=”89″]

Niclas Blåder
[index title=”Barn, församling och undervisning” year=”2011″ nr=”13″ p=”259″]

Magnus Bodin
[index title=”Socialtjänsten och Svenska kyrkan – hjälparbetare med olika roller” year=”2011″ nr=”18″ p=”342″]
[index title=”Akuta behov är socialtjänstens ansvar” year=”2011″ nr=”22″ p=”421″]

Margareta Brandby Cöster
[index title=”Präst eller skyltdocka – om skolan i kyrkan” year=”2011″ nr=”2″ p=”32″]

Anders Bäckström
[index title=”Välfärdens utmaningar (Del 1 av 2)” year=”2011″ nr=”2″ p=”34″]
[index title=”Välfärdens utmaningar – Sverige i det europeiska och det globala (Del 2 av 2)” year=”2011″ nr=”4″ p=”75″]
[index title=”Religion mellan det privata och det offentliga” year=”2011″ nr=”17″ p=”320″]

Sofia Camnerin
[index title=”Är allt som det borde?” year=”2011″ nr=”23″ p=”436″]

Lis Carlander
[index title=”Att lämna svåra besked” year=”2011″ nr=”8″ p=”151″]

Jakob Carlander
[index title=”Oklarheter om tystnadsplikt består” year=”2011″ nr=”19″ p=”357″]

Lis Carlander och Jakob Carlander
[index title=”Kyrkan ska vara en fyrbåk” year=”2011″ nr=”20″ p=”381″]

Elisabeth Christiansson
[index title=”Forskning om diakoni” year=”2011″ nr=”3″ p=”51″]

Elisabeth Christiansson och Tomas Fransson
[index title=”Kyrkan och ojämlikheten” year=”2011″ nr=”15″ p=”293″]

Henry Cöster
[index title=”Akta Jorden!” year=”2011″ nr=”21″ p=”397″]
[index title=”Frälsarkrans när livet flyter?” year=”2011″ nr=”23″ p=”440″]

Gudmund Danielson
[index title=”Gränslösa domkapitel” year=”2011″ nr=”5″ p=”92″]

John W. de Gruchy
[index title=”Att bli mer och mer människa” year=”2011″ nr=”24″ p=”457″]

Kerstin Dillmar
[index title=”Jag är en ledstång” year=”2011″ nr=”20″ p=”378″]

Monica Eckerdal Kjellström
[index title=”Ett skyddat rum” year=”2011″ nr=”2″ p=”29″]

Gunnar Edqvist
[index title=”Kyrklig demokrati i förändring” year=”2011″ nr=”17″ p=”323″]

Elin Engström
[index title=”Högkyrkliga är vi allihopa” year=”2011″ nr=”6″ p=”114″]
[index title=”Jesus och offerkoftan” year=”2011″ nr=”16″ p=”310″]

Camilla Flodberg
[index title=”Dags för diakoni-dialog” year=”2011″ nr=”18″ p=”336″]

Jan Olov Fors
[index title=”Kristen med hjälp av Buddha” year=”2011″ nr=”14″ p=”277″]

Peter Forsberg
[index title=”Queer högkyrklighet” year=”2011″ nr=”6″ p=”105″]

Sara Gehlin
[index title=”Ett religiöst fredsbyggande – Nathan Söderblom och ekumenikens broar (del 2 av 2)” year=”2011″ nr=”1″ p=”11″]

Elisabeth Gerle
[index title=”Religionskritik – när övergår den till att bli ideologi?” year=”2011″ nr=”25″ p=”478″]

Sara Grape
[index title=”Själavård för demenssjuka” year=”2011″ nr=”26″ p=”496″]

Susanne Grimheden
[index title=”Rättvisa är andra sidan av kärlek” year=”2011″ nr=”1″ p=”16″]

Kirsten Grønlien Zetterqvist
[index title=”Om livsval och kvinnors styrka – En reflektion om filmen Mammas comeback” year=”2011″ nr=”12″ p=”238″]

Esbjörn Hagberg
[index title=”Tystnadsplikten i Svenska kyrkan” year=”2011″ nr=”3″ p=”48″]

Anna Karin Hammar
[index title=”Luther och Ignatius – teologiska reflektioner – Vad sker i mötet dem emellan?” year=”2011″ nr=”10″ p=”192″]
[index title=”Om Jesu dop och våra dop” year=”2011″ nr=”14″ p=”272″]

Mats J. Hansson
[index title=”Kan barmhärtighet institutionaliseras?” year=”2011″ nr=”18″ p=”339″]

Kristina Hellqvist
[index title=”Samtal om frihet” year=”2011″ nr=”7″ p=”135″]

Jonas Jonson
[index title=”Vi behöver en ny högkyrklighet” year=”2011″ nr=”11″ p=”215″]

Jenny Karlsson
[index title=”Synd – ett begrepp som lätt missar målet?” year=”2011″ nr=”6″ p=”116″]

Maria Klasson Sundin
[index title=”En krans av pedagogiska möjligheter” year=”2011″ nr=”26″ p=”493″]

Caroline Krook
[index title=”Behovet av rum och ritual vid kris och katastrof” year=”2011″ nr=”20″ p=”372″]

Mikael Larsson
[index title=”Världen enligt Spork” year=”2011″ nr=”16″ p=”307″]

Boel-Marie Lennartsdotter
[index title=”Klostret – retreat på Anstalten Kumla” year=”2011″ nr=”13″ p=”261″]

Maria Lif
[index title=”Skolkyrkoarbete – inget som bara går av sig självt” year=”2011″ nr=”8″ p=”153″]

Hilda Lind
[index title=”Inte enbart ett moraliskt imperativ” year=”2011″ nr=”24″ p=”454″]

Stig Linde
[index title=”Diakonilitteratur under 2000-talet” year=”2011″ nr=”3″ p=”53″]
[index title=”Förslag om framtida diakoniutbildning” year=”2011″ nr=”9″ p=”172″]
[index title=”Möjliggörande strukturer?” year=”2011″ nr=”18″ p=”345″]

Anders Lindow
[index title=”Latinamerikansk hermeneutik igår och idag” year=”2011″ nr=”4″ p=”71″]

Lena Ljungström och Anders Ekhem
[index title=”Att plantera ett korn” year=”2011″ nr=”22″ p=”414″]

Gunilla Löf Edberg och Marie Nordström
[index title=”Arbetshandledning – Kompetensutveckling” year=”2011″ nr=”19″ p=”360″]

Margareta Mattsson Jerrestrand
[index title=”Omvårdnad/vårdvetenskap – en grundläggande dimension i diakonalt arbete” year=”2011″ nr=”22″ p=”423″]

Mikael Mogren
[index title=”Filmfestivalen i Cannes – Röda mattor och misär” year=”2011″ nr=”12″ p=”241″]

Karin Mårdsjö Blume
[index title=”Kvinna och pionjär – professorer, poliser och präster i Sverige” year=”2011″ nr=”1″ p=”7″]

Marit Norén
[index title='”Vi och dom” – om rikedom, vishet och mission i en global värld’ year=”2011″ nr=”15″ p=”291″]

Carina Norlén
[index title=”Vuxna glömda barn” year=”2011″ nr=”9″ p=”169″]

Monika Oscarsson
[index title=”Vardagens osynliga våld” year=”2011″ nr=”21″ p=”399″]

Elisabet Pettersson och Lars Christiansen
[index title=”Konsten att bäva” year=”2011″ nr=”20″ p=”384″]

Erik Sidenvall
[index title=”Mötet mellan teologi och ett modernt chefskap” year=”2011″ nr=”21″ p=”392″]

Jermunn Solem
[index title='”Högkyrklig?” Vad är det?’ year=”2011″ nr=”6″ p=”110″]

Annika Spalde
[index title=”Martin Luther King och militarismen – Några tankar om lärdomar för vår tid” year=”2011″ nr=”13″ p=”263″]

Annika Stacke
[index title=”Högkyrklig vid altaret och gammalkyrklig i predikstolen” year=”2011″ nr=”6″ p=”112″]

Hanna Stenström
[index title=”Framtid – förändring – genus” year=”2011″ nr=”5″ p=”94″]

Pelle Strindlund
[index title=”Exploateringens teologi – slaveri och djurutnyttjande” year=”2011″ nr=”12″ p=”244″]

Ulrika Svalfors
[index title=”Oasrörelsen och Alpha – reglerad passion och förkroppsligad övertygelse” year=”2011″ nr=”7″ p=”128″]
[index title=”En framtida kristen antihumanism” year=”2011″ nr=”24″ p=”459″]

Johan Unger
[index title=”Himmelens tempel” year=”2011″ nr=”14″ p=”275″]

Agneta van der Poel
[index title=”Diakoni och gudstjänst – sett ur ideella medarbetares perspektiv” year=”2011″ nr=”9″ p=”176″]

Cecilia Wadstein
[index title=”Att tala vänskapligt om gudomliga ting” year=”2011″ nr=”10″ p=”198″]

Towe Wandegren
[index title=”Så mycket mer än ord” year=”2011″ nr=”6″ p=”108″]

Bo Wiberg
[index title=”Sopplunchens dynamik” year=”2011″ nr=”22″ p=”426″]

Kerstin Wimmer
[index title=”Det reformatoriska arvet och den nya kyrkohandboken” year=”2011″ nr=”4″ p=”69″]

Davor Zovko
[index title=”Kristna riddarordnars humanitära arbete” year=”2011″ nr=”3″ p=”55″]

ARTIKELSERIEN MÄN I SVENSK KYRKOHISTORIA UNDER 1900-TALET

Elisabeth Gerle
[index title=”Gustaf Wingren talar idag” year=”2011″ nr=”12″ p=”234″]

KG Hammar
[index title=”Dag Hammarskjöld – att bli en hel människa” year=”2011″ nr=”25″ p=”474″]

Ulrika Lagerlöf Nilsson
[index title=”Män, makt och myndighet” year=”2011″ nr=”11″ p=”221″]

Hanna Stenström
[index title=”Brev till Axel Lutteman” year=”2011″ nr=”26″ p=”500″]

Maria Södling
[index title=”Ingen har varit mera manlig än Herren Kristus” year=”2011″ nr=”5″ p=”87″]

Lars Viper
[index title=”Karl Fries – En frikyrklighetens Söderblom” year=”2011″ nr=”16″ p=”304″]

RECENSIONER

Anna Alebo
[index title=”Olle Sahlström, Gå hem, Bokförlaget Atlas 2011″ year=”2011″ nr=”6″ p=”119″]

Ingemar Andersson
[index title=”Yoko Ono, Funderingar som jag gärna delar med dig, Bakhåll förlag 2011″ year=”2011″ nr=”14″ p=”280″]

Ingemar Bergmark
[index title=”Göran Larsson, Fönster mot Gud. Ikonernas budskap i Svenska teologiska institutets kapell i Jerusalem, Arcus förlag 2011″ year=”2011″ nr=”21″ p=”402″]

Anna-Lena Björk
[index title=”AnneLi Amilon, Barn och frälsarkransen, Verbum 2011″ year=”2011″ nr=”16″ p=”312″]

Sara Blom
[index title=”Hans Liljeström och Alf Linderman (red.), Bortom tro och vetande. Tankar från en dialog, Carlsson förlag 2010″ year=”2011″ nr=”2″ p=”39″]
[index title=”Tryggve N. D. Mettinger, I begynnelsen. Hur skall vi förstå bibelns tre första kapitel? Perspektiv från astrofysik och exegetik” year=”2011″ nr=”25″ p=”483″]

Annika Borg
[index title=”MarieAnne Ekedahl, Själavård i det offentliga rummet. En religionspsykologisk studie av själavård i frågespalt som meningsskapande diskursiv praktik, Artos 2010″ year=”2011″ nr=”20″ p=”385″]

Jakob Carlander
[index title=”Ragnhild Bakke Waale, Böner när livet utmanar, Argument förlag 2011″ year=”2011″ nr=”10″ p=”203″]
[index title=”Preben Kok, Ställ Gud till svars. En bok om att tro. Trots allt. Och rätten att bli arg på Gud, Argument förlag 2011″ year=”2011″ nr=”15″ p=”296″]
[index title=”Olivér Joób, När jag är svag, KHMP Förlag 2011″ year=”2011″ nr=”19″ p=”365″]
[index title=”Madeleine Cocozza, Familjebygget. Ritningen som hjälper dig att förstå och bygga en familj, Carlsson bokförlag 2011″ year=”2011″ nr=”23″ p=”442″]

Olle Christoffersson
[index title=”Stephan Borgehammar (red.), Dop. Svenskt gudstjänstliv, Årsbok 2011, Artos 2011″ year=”2011″ nr=”23″ p=”444″]

Tomas Fransson
[index title=”Richard Wilkinson och Kate Pickett, Jämlikhetsanden. Därför är mer jämlika samhällen nästan alltid bättre samhällen, Karneval förlag 2010″ year=”2011″ nr=”1″ p=”18″]

Britt-Marie Helgesson
[index title=”Gudar och människor, regi: Xavier Beauvois” year=”2011″ nr=”8″ p=”159″]
[index title=”Miral, regi: Julian Schnabel” year=”2011″ nr=”16″ p=”313″]

Helena Inghammar
[index title=”Tiit Pädam, Ordination of Deacons in the Churches of the Porvoo Communion. A Comparative Investigation in Ecclesiology, Uppsala universitet 2011″ year=”2011″ nr=”18″ p=”348″]

Fredrik Karlsson
[index title=”Pelle Strindlund, Jordens herrar. Slaveri, djurförtryck och våldets försvarare, Karneval förlag 2011″ year=”2011″ nr=”10″ p=”204″]

Thomas Kazen
[index title=”Philip Pullman, Den godhjärtade Jesus och Kristus bedragaren, Leopard förlag 2010″ year=”2011″ nr=”7″ p=”138″]

Mikael Lindfelt
[index title=”Ann Heberlein, En liten bok om ondska, Albert Bonniers förlag 2010″ year=”2011″ nr=”1″ p=”19″]

Ulf Lindgren
[index title=”Gunnar Granberg (red.), Dopfuntar i ny design. Konstnärer och teologer i dialog, Votum förlag 2010″ year=”2011″ nr=”4″ p=”77″]
[index title=”Martin Lind, Salt, bröd och vin. En pilgrimsteologi, Verbum 2011″ year=”2011″ nr=”8″ p=”158″]
[index title=”Cyprian Smith OSB, Paradoxens väg. Mäster Eckharts undervisning om andligt liv, Veritas förlag 2010″ year=”2011″ nr=”10″ p=”202″]
[index title=”Jonas Eek, Stanna i vattnet. Kateketikens syfte och sammanhang, Verbum 2011″ year=”2011″ nr=”15″ p=”297″]
[index title=”Gunnar Granberg (red.), Stora kyrkor och små församlingar. Nytänkande med idéer om framtiden, Uppsala stift och Votum förlag 2011″ year=”2011″ nr=”23″ p=”443″]
[index title=”Syster Sofie Hamring O.P., Om jag glömmer dig, Jerusalem. Mötet mellan judendom och kristendom, Artos 2009″ year=”2011″ nr=”24″ p=”465″]
[index title=”Kristin Solli Schöien, Hvordan öve hellige handlinger? En profesjonsdidaktisk studie av övning av muntlige ferdigheter innenfor en norsk presteutdanning, Åbo Akademis förlag 2011″ year=”2011″ nr=”25″ p=”484″]

Kerstin Lindqvist
[index title=”Larsåke W Persson, Hur hel kan man bli? En bok om livets möjligheter och begränsningar, Libris förlag 2010″ year=”2011″ nr=”13″ p=”265″]

Sanna Lindström
[index title=”Kärsti Johansson, Va! Är jag pensionär?, Noteria förlag 2009″ year=”2011″ nr=”3″ p=”59″]

Hanna Nyberg
[index title=”Cristina Grenholm, Levande teologi, Verbum 2010″ year=”2011″ nr=”11″ p=”224″]

Dag Oredsson
[index title=”Hans Furuhagen, Bibeln och arkeologerna, Natur & Kultur 2010″ year=”2011″ nr=”12″ p=”247″]

Rebecka Paulsson
[index title=”Jakob Carlander, Samtal och möten i frivilligt socialt arbete. Handbok för stödpersoner, Gothia förlag 2011″ year=”2011″ nr=”22″ p=”427″]

Elisabeth Pettersson
[index title=”Jakob Carlander, Att lämna svåra besked, Gothia förlag 2010″ year=”2011″ nr=”9″ p=”179″]
[index title=”Tuulikki Koivonen Bylund, Kärleken fördriver rädslan, Svenska kyrkan, Härnösands stift 2011″ year=”2011″ nr=”24″ p=”463″]

Aleksander Radler
[index title=”Christian Braw, Förnuft och uppenbarelse. En berättelse om aristoteliskt tänkande i teologin, Artos 2007″ year=”2011″ nr=”21″ p=”402″]

Annika Spalde
[index title=”Magnus P. Wåhlin, En annan värld är möjlig! Teologi i klimatkrisens tid, Ordbruket 2010″ year=”2011″ nr=”5″ p=”97″]

Hanna Stenström
[index title=”Jeanette Sky, Genus och religion, Natur och Kultur 2009″ year=”2011″ nr=”17″ p=”327″]
[index title=”Maria Jansdotter Samuelsson, Johanna Gustafsson Lundberg och Annika Borg, Kön, teologi & etik. En introduktion, Studentlitteratur 2011″ year=”2011″ nr=”17″ p=”327″]

Ida Wreland
[index title=”Samtalskortlek, Prata om tro, Argument förlag 2010″ year=”2011″ nr=”21″ p=”404″]

Benjamin Åberg
[index title=”Jan-Olof Aggedal, Teologi för kyrkomusiker, Lunds universitet, Musikhögskolan i Malmö 2011″ year=”2011″ nr=”26″ p=”504″]

TEXT & TOLKNING

[index title=”Första söndagen efter trettondedagen” year=”2011″ nr=”1″ p=”20″]
[index title=”Andra söndagen efter trettondedagen” year=”2011″ nr=”1″ p=”22″]
[index title=”Tredje söndagen efter trettondedagen” year=”2011″ nr=”1″ p=”23″]

[index title=”Fjärde söndagen efter trettondedagen” year=”2011″ nr=”2″ p=”41 (43*)”]
[index title=”Kyndelsmässodagen” year=”2011″ nr=”2″ p=”42″]

[index title=”Sjätte söndagen efter trettondedagen” year=”2011″ nr=”3″ p=”61 (63*)”]
[index title=”Septuagesima” year=”2011″ nr=”3″ p=”62″]

[index title=”Sexagesima” year=”2011″ nr=”4″ p=”78″]
[index title=”Fastlagssöndagen” year=”2011″ nr=”4″ p=”78″]
[index title=”Askonsdagen” year=”2011″ nr=”4″ p=”79″]

[index title=”Första söndagen i fastan” year=”2011″ nr=”5″ p=”98″]
[index title=”Andra söndagen i fastan” year=”2011″ nr=”5″ p=”99″]

[index title=”Jungfru Marie bebådelsedag” year=”2011″ nr=”6″ p=”120 (123*)”]
[index title=”Midfastosöndagen” year=”2011″ nr=”6″ p=”121″]
[index title=”Femte söndagen i fastan” year=”2011″ nr=”6″ p=”122″]

[index title=”Palmsöndagen” year=”2011″ nr=”7″ p=”140 (143**)”]
[index title=”Skärtorsdagen” year=”2011″ nr=”7″ p=”141 (143**)”]
[index title=”Långfredagen” year=”2011″ nr=”7″ p=”142 (143**)”]

[index title=”Påsknatten” year=”2011″ nr=”8″ p=”160 (163**)”]
[index title=”Påskdagen” year=”2011″ nr=”8″ p=”160 (163**)”]
[index title=”Annandag påsk” year=”2011″ nr=”8″ p=”160 (163**)”]

[index title=”Andra söndagen i påsktiden” year=”2011″ nr=”9″ p=”181″]
[index title=”Tredje söndagen i påsktiden” year=”2011″ nr=”9″ p=”182″]
[index title=”Fjärde söndagen i påsktiden” year=”2011″ nr=”9″ p=”183″]

[index title=”Femte söndagen i påsktiden” year=”2011″ nr=”10″ p=”205″]
[index title=”Bönsöndagen” year=”2011″ nr=”10″ p=”206″]
[index title=”Kristi himmelsfärds dag” year=”2011″ nr=”10″ p=”207″]

[index title=”Söndagen före pingst” year=”2011″ nr=”11″ p=”225″]
[index title=”Pingstdagen” year=”2011″ nr=”11″ p=”226″]
[index title=”Annandag pingst” year=”2011″ nr=”11″ p=”227″]

[index title=”Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen” year=”2011″ nr=”12″ p=”249″]
[index title=”Midsommardagen” year=”2011″ nr=”12″ p=”250″]
[index title=”Den helige Johannes Döparens dag” year=”2011″ nr=”12″ p=”251″]

[index title=”Andra söndagen efter trefaldighet” year=”2011″ nr=”13″ p=”266″]
[index title=”Tredje söndagen efter trefaldighet” year=”2011″ nr=”13″ p=”267″]

[index title=”Fjärde söndagen efter trefaldighet” year=”2011″ nr=”14″ p=”281″]
[index title=”Apostladagen” year=”2011″ nr=”14″ p=”282″]

[index title=”Sjätte söndagen efter trefaldighet” year=”2011″ nr=”15″ p=”298″]
[index title=”Kristi förklarings dag” year=”2011″ nr=”15″ p=”299″]

[index title=”Åttonde söndagen efter trefaldighet” year=”2011″ nr=”16″ p=”314″]
[index title=”Nionde söndagen efter trefaldighet” year=”2011″ nr=”16″ p=”315″]

[index title=”Tionde söndagen efter trefaldighet” year=”2011″ nr=”17″ p=”330″]
[index title=”Elfte söndagen efter trefaldighet” year=”2011″ nr=”17″ p=”331″]

[index title=”Tolfte söndagen efter trefaldighet” year=”2011″ nr=”18″ p=”350″]
[index title=”Trettonde söndagen efter trefaldighet” year=”2011″ nr=”18″ p=”351″]

[index title=”Fjortonde söndagen efter trefaldighet” year=”2011″ nr=”19″ p=”366″]
[index title=”Den helige Mikaels dag” year=”2011″ nr=”19″ p=”367″]

[index title=”Tacksägelsedagen” year=”2011″ nr=”20″ p=”386″]
[index title=”Sjuttonde söndagen efter trefaldighet” year=”2011″ nr=”20″ p=”387″]

[index title=”Artonde söndagen efter trefaldighet” year=”2011″ nr=”21″ p=”405″]
[index title=”Nittonde söndagen efter trefaldighet” year=”2011″ nr=”21″ p=”406″]

[index title=”Alla helgons dag” year=”2011″ nr=”22″ p=”429″]
[index title=”Söndagen efter alla helgons dag eller alla själars dag” year=”2011″ nr=”22″ p=”430″]
[index title=”Söndagen före domssöndagen” year=”2011″ nr=”22″ p=”431″]

[index title=”Domssöndagen” year=”2011″ nr=”23″ p=”446″]
[index title=”Första söndagen i advent” year=”2011″ nr=”23″ p=”447″]

[index title=”Andra söndagen i advent” year=”2011″ nr=”24″ p=”466″]
[index title=”Tredje söndagen i advent” year=”2011″ nr=”24″ p=”467″]

[index title=”Fjärde söndagen i advent” year=”2011″ nr=”25″ p=”485″]
[index title=”Juldagen” year=”2011″ nr=”25″ p=”486″]
[index title=”Annandag jul” year=”2011″ nr=”25″ p=”487″]

[index title=”Nyårsdagen” year=”2011″ nr=”26″ p=”505″]
[index title=”Trettondedag jul eller epifania” year=”2011″ nr=”26″ p=”506″]
[index title=”Första söndagen efter trettondedagen” year=”2011″ nr=”26″ p=”507″]

Sidnummer inom parentes = exegetisk kommentar av *Gunnel André eller **Birger Olsson.

Text & tolkning har under detta år skrivits av Jerker Alsterlund ,*Karin Härjegård, *Ulf Lindgren, Xiomara Lysti, *Ingrid Malm, Mårten Mårtensson, Niklas Olaison, Pernilla Parenmalm, *Henning Plath, *Ingrid Skäremo, Malin Svensk Strindberg, Rebecca Söderblom och Klas Thuresson. Skribenter märkta med * har ingått i 2011 års fasta text & tolkning-stab.

Comments are closed.