Medlem eller inte – en förändrad färgskala

Ledare

Ännu återstår stora förändringar för att på ett frimodigt sätt berätta om vad det är att vara med i Svenska kyrkan, och varför det gör skillnad.

Teologisk reflektion om könsidentitet ̶ uppfodrande för kyrkomötet

Ledare

Det är hög tid för kyrkomötet att ta frågorna om männiksors könsidentitet på allvar

Medlem i Svenska kyrkan

Ledare

Fortfarande ser sig Svenska kyrkans företrädare yrvaket omkring. Fortfarande tas pengarna, det vill säga medlemmars omfattande ekonomiska stöd, för givna.

Revision med ett fokus: att främja gudstjänstfirande i vår tid

Ledare

Gudstjänsterna som är grundpulsen i kyrkans liv innebär stora utmaningar för Svenska kyrkan i ett framtidsperspektiv

Om fasta och kossor där borta

Ledare

En frimodighet som en gång för alla gör upp med förlegade uppdelningar mellan vi och dom, och mellan livsbehov nära och på avstånd.

Om en människas identitet blir en kyrklig åsiktsfråga

Debatt

Det kan inte vara situationen som avgör. Det blir orimligt om det är möjligt för prästen att säga till paret som vill veta varför hen inte kan viga dem ”att jag tror inte att homosexualitet är Guds vilja” men inte tillåtet att ge samma svar till den som i samtal talar om sin könsidentitet. Lära och liv måste hänga samman också i Svenska kyrkan.