Author Archives: Boel Hössjer Sundman

Revision med ett fokus: att främja gudstjänstfirande i vår tid

Gudstjänsterna som är grundpulsen i kyrkans liv innebär stora utmaningar för Svenska kyrkan i ett framtidsperspektiv

Om fasta och kossor där borta

En frimodighet som en gång för alla gör upp med förlegade uppdelningar mellan vi och dom, och mellan livsbehov nära och på avstånd.

Om en människas identitet blir en kyrklig åsiktsfråga

Det kan inte vara situationen som avgör. Det blir orimligt om det är möjligt för prästen att säga till paret som vill veta varför hen inte kan viga dem ”att jag tror inte att homosexualitet är Guds vilja” men inte tillåtet att ge samma svar till den som i samtal talar om sin könsidentitet. Lära och liv måste hänga samman också i Svenska kyrkan.

Makten sin bör en man med vett hovsamt och hövligt bruka

Hur mycket granskningen än taggas upp hamnar ändå frågor om arbetsplatskultur på bordet. Och somligt i kulturen behöver omprövas. Det är inte självklart att se långresor för hela medarbetarlag och alkohol på jobbmiddagar som en rimlig del av vad som ingår i Svenska kyrkans uppdrag och som ett vettigt resursanvändande.

Gemensamt ansvar – vidgade rum

Svenska kyrkans behöver en solidarisk och realistisk utjämning och förvaltning som fungerar långsiktigt med minskade ekonomiska förutsättningar. Det behövs också en fördjupad teologisk grundsyn som vidgar dessa platsers betydelse och som ser platserna i ett brett församlingsperspektiv.

Granskat samtal

Jag tänker på hur en människa som kommer med sitt livs kanske djupaste frågor bemöts av kyrkans företrädare.