Author Archives: Boel Hössjer Sundman

Vad har regeringen lärt om samfundens samhällsroll?

Det återstår att se om regeringen och ansvarig minister lyssnat på och tagit till sig budskapet om religionernas roll i samhällsgemenskapen.

Grundlag satt på undantag

För mig är sammanhanget för de brister som pandemiåret blottlagt religionsblindhet, religionsokunskap och ibland till och med religionsfientlighet

Mångkultur– samhörighet eller isärdragning?

Jag har återkommande mött nästan som en allergisk reaktion från personer i mångkulturella sammanhang. De betackar sig för att vara ”den andre”, ett objekt eller ett projekt för någon annan.

Medlem eller inte – en förändrad färgskala

Ännu återstår stora förändringar för att på ett frimodigt sätt berätta om vad det är att vara med i Svenska kyrkan, och varför det gör skillnad.

Teologisk reflektion om könsidentitet ̶ uppfodrande för kyrkomötet

Det är hög tid för kyrkomötet att ta frågorna om männiksors könsidentitet på allvar

Medlem i Svenska kyrkan

Fortfarande ser sig Svenska kyrkans företrädare yrvaket omkring. Fortfarande tas pengarna, det vill säga medlemmars omfattande ekonomiska stöd, för givna.